Het Stenen Archief - Only completed research

[5754]

(112)23
3
Dam, van
Mietje
Mindel d.v. Yitschak
van Dam
Salomon Freerk Gronsveld
Izak van Dam & Elsien Andries Meijer
22-11-1854
1 Kislev 5615
Stedum
02-02-1919
2 Adar I 5679
Leens
Leens
02-02-1919//2 Adar I 5679
Rustplaats
van
MIETJE van DAM
Geboren te Stedum
Den 22 November 1854
Overleden te Leens
DEn 2 FEbruari 1919
Geliefde Echtgenoote
van
S.F.GRONSVELD
פ"ט
מצבה האשה
מנדל בת יצחק
אשת קלנמת בן
שלם  מתה ב
א אדר ראשן ונקבר
ב' בר תרע"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
בר= צריך לקרוא בו
קלנמת = צריך לקרוא קלונימס

Hier is geborgen

Gedenksteen van de vrouw

Mindel dochter van Jitschak

Vrouw van Klonimus zoon van Shlomo (zie opmerking)

Zij stierf op de 2e Adar I de eerste (zie opmerking 5)

En zij werd begraven op de 2e daarvan 5679

T.N.Ts.B.H.

 


De Hebreeuwse tekst heeft een aantal oneffenheden:-

1)-In de eerste regel:- מצבה האשה- moet zijn מצבת האשה

een grammaticale fout die ook op vele andere stenen alhier voorkomt.


2)-Kalonimus is geschreven klnmt, waarbij de t vermoedelijk de s

vervangt (vlg. de ashkenazische uitspraak van destijds).

3)-br=moet zijn bo (mogelijk een fout bij de opschildering)

4)-Shalem (Shien-Lamed-Mem) is niet Shalom, maar een fout-

het moet zijn Shien-Lamed-Mem-Hee = Shlomo-zie steen

(112)12

5)-Bij de begraafdatum is een verwisseling in de volgorde tussen de weekdag en de overlijdensdatum.

Er staat beth (2) dwz maandag alef (1) dwz 1 Adar I terwijl het moet zijn:-

alef dwz zondag (1e weekdag) beth (dwz de 2e van de maand) Adar I

6)-Of zij inderdaad op 2 Adar I begraven is, dat wil zeggen op de dag van het overlijden zelf, is te betwijfelen.Vermoedelijk betekent de beth(2) hier de tweede dag van de week, d.w.z. maandag (3 adar I 5679), een dag na het overlijden.

7)-De inkonsekwentie bij de patroniemen van deze familie-de twee echtgenoten en zoon-resp.(112)12,(112)23 en (112)05 is raadselachtig.

Hier heet haar man Klonimus ben Shalom, terwijl hij op zijn eigen grafsteen hij Shlomo ben Klonimus heet, en bij hun zoon (112)05 wederom Klonimus.

Uiteindelijk is het aannemelijk dat hij-de vader- inderdaad Klonimus ben Shalom heet, en zijn zoon wederom Shalom, en dat zijn eigen matseva dus een verkeerd patroniem aangeeft.


 

[Bron:-Alle Groningers]

Overlijden:-
Akte #6 Leens 03-02-1919
Overleden voormiddag 2 uur
Zij was de echtgenote van (112)12 en de moeder van (112)05

Zij was een nichtje is van (112)03, en een nicht van (112)11 & (112)25.

Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Stedum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 28-04-1880 
Bruidegom Salomon Gronsveld
Geboorteplaats: Ulrum 
Bruid Mietje van Dam
Geboorteplaats: Stedum 
Vader bruidegom Freerk Ezechiels Gronsveld 
Moeder bruidegom Hendrika van Hessen 
Vader bruid Izak van Dam 
Moeder bruid Elsien Andries Meijer 
Nadere informatie  beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar 
2012/03/01