Het Stenen Archief - Only completed research

[5771]

(28)34
4
Gelder, van
Hartog Abraham
Zvi (Hirsch) z.v. Avraham
Rijntje Arend van Rees
Abraham Hartog v. Gelder & Betje Hartog Nathan Serf
25-04-1806
7 Iyar 5566
Schoonhoven
22-04-1880
11 Iyar 5640
Schoonhoven
Schoonhoven
25-04-1880//14 Iyar 5640
Hier Rust 
HARTOG Abr.van GELDER 
Overleden 22 April// 11 Ijar 5640
Zvi Hirsj z.v. Awraham van Gelder en Bettie
לצבי ולכבוד ה' בארץ
 פנ
 צדיק תמים ויקר רוח
 בנציב יושר אוה לנוח
 ישן פה עד תשוב הרוח
 ה"ה פו"מ החבר ר' צבי המכונה
 הירש בן כ"ה אברהם פאן
 געלדער ז"ל ושם אמו בתי
 עלה למרום בשיבה טובה ביום ה' י"א
 אייר ונקבר ביום א' י"ד בו שנת תר"מ לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Tot sieraad en heerlijkheid van de Eeuwige op aarde.  * 
Hier rust 
Een rechtschapen iemand, ongekunsteld en dierbaar van ziel 
Op een plaats van recht wenste hij te rusten 
Hij slaapt hier totdat de geest terugkeert 
Deze is de bestuurder en leider 
De Chaveer de heer Zvi genaamd Hirsch zoon van de ge'eerde heer Avraham van Gelder zaliger nagedachtenis 
En de naam van zijn moeder was Bettie 
Hij ging naar de Hemel op hoge leeftijd 
Op donderdag 11 Iyar en hij werd begraven 
Op zondag de 14e van die maand 
Van het jaar 5640 
 T.N.Ts.B.H.
*Naar Jes 4:2 [Te dien dage zal wat God doet uitspruiten] tot sieraad en heerlijkheid zijn De eerste 3 regels zijn een drieregelig vers waarvan de eerste letters van de regels de naam Zvi vormen. De naam Zvi van de overledene is hier in de betekenis van hert = Hertog=Hartog. De bovenspreuk is hier een zinspeling op.
Overl.akte genlias:- Detail resultaat: (Partner) 
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 52 
Aangiftedatum: 23-04-1880 
Overledene Hartog Abraham van Gelder 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 22-04-1880 
Leeftijd: 74 
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader Abraham Hartog van Gelder 
Moeder Betje Hartog Nathan Serf 
Partner Rijntje Arend van Rees Relatie: Weduwnaar

Hartog is volgens de huw. bijlagen besneden in Schoonhoven op de 2de mei 1806. Hij zal hoogst waarschijnlijk geboren zijn op 25 april 1806.
Deze datum is als geboortedatum aangenomen in de personalia.
De geboortedatum in de huwelijksakte is de datum van de besnijdenis en kan beschouwd worden als foutief aldaar.

Echtgenoot van (28)06 

Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 14 
Datum: 12-09-1828 
Bruidegom Hartog Abraham van Gelder 
Geboortedatum: 02-05-1806 
Leeftijd: 22 
Geboorteplaats: Schoonhoven 
Bruid Rijntje Arend van Rees 
Geboortedatum: 03-06-1803 
Leeftijd: 25 
Geboorteplaats: Nijkerk 
Vader bruidegom Abraham Hartog van Gelder 
Moeder bruidegom Betje Hartog Nathan Serf 
Vader bruid Arend van Rees 
Moeder bruid Klaartje Juda van Amerongen 

 Nieuw Isr. Weekblad, vol. 3(1867), nr. 19, p. 75-datum 1867-12-06:- H.A. van Gelder is met algemene stemmen herkozen tot lid van het kerkbestuur. Nieuw Isr. Weekblad, vol. 14(1879), nr. 51, p. [2]-datum 1879-07-04 (Nijmegen):- Op de vijfendertigste algemene tentoonstelling van de "Geldersche maatschappij van landbouw" te Nijmegen werd de firma H.A. van Gelder en Zonen uit Schoonhoven bekroond met de eerste prijs voor haar kosjere kaas.

Aanvullend genealogisch onderzoek:- Het huwelijk van de ouders van Abraham Hartog v.Gelder vond plaats in Den Haag op 9 Jun 1805: Abraham Hartog van Schoonhoven & Betje Hartog Nathan. Ook: een dochter van dit paar, Betje, geb.1842 trouwt in Schoonhoven op 4 Sep 1872 (acte nr. 18) met Jacobus Wolf, 44 jr.oud, van Nijmegen. Ouders bruid: Hartog Abraham v.Gelder & Reintje Arend v.Rees (Genlias)

Aanvullende details:-

a)-Zeer vermoedelijk zijn Hertz v.Gelder -(28) 29 en Hartog Abraham v.Gelder - (28)34 halfbroers, geboren van dezelfde vader, maar van verschillende moeders.
b)-De 1ste vrouw van Abraham Hartog v.Gelder:- Batje Hartog Nathan Serf overleed in Schoonhoven op 21 Mar 1822,  (minstens) drie kinderen nalatende, te weten Hartog, geb. 25 Apr 1806, Sophia, geb. 6 Oct 1808 en Emanuel, geb. 11 Jan 1811, waarna de vader op 1 Mar 1823 in Schoonhoven hertrouwde met Rozetta v.Wijnbergen; bij het 2de huwelijk wordt inderdaad aangegeven, dat de bruidegom wedn. is van Batje Hartog Nathan Serf.
2014/01/31
bnnch