Het Stenen Archief - Only completed research

[5772]

(28)35
4
Klaveren, van
Barend
Baruch z.v. Joseef
Mietje Marcus Polak
Joseph Barend van Klaveren & Mietje Marcus Cohen
14-08-1805
19 Av 5565
Schoonhoven
02-06-1881
5 Sivan 5641
Schoonhoven
Schoonhoven
05-06-1881//8 Sivan 5641
De steen is verzakt en behalve de eerste regel "Hier Rust" is de Nederlandse tekst ondergronds verdwenen
Baruch z.v.Josef van Klaveren en Merelle
ברוך אתה בצאתך
 פה נטמן
 כ' ברוך בן כ' יוסף
 פאן קלאווערען ז"ל.
 ושם אמו מערלא
 בדרכי אל הלך בתמים
 רהבים שנא אהב אביונים
 ואהב נאמן לכל אהביו
 כבת עינו אשתו ובניו
 גוע בשיבה טובה ערב שבועות
 ונקבר אסרו חג של שבועות
 שנת תרמא לפ"ק
 ת נ צ ב ה
האותיות הראשונות של שורות 5 עד 8 מרכיבות את שמו ברוך
Gezegend zijt gij bij uw uitgang* 
Hier ligt geborgen 
De ge'eerde Baruch zoon van de ge'eerde Joseef 
Van Klaveren, zaliger nagedachtenis 
En de naam van zijn moeder was Merele 
Op de wegen van God ging hij in ongekunsteldheid 
Pocherij haatte hij, behoeftigen had hij lief 
En hij hield oprecht van al zijn geliefden 
Zijn vrouw en zijn zonen waren als zijn oogappel 
Hij stierf op gezegende leeftijd 
Op de vooravond van Shavuoth 
En hij werd begraven op de dag na het feest [van Shavuoth] 
In het jaar 5641 T.N.Ts.B.H.
*Dt 28:6 [Gezegend zult gij zijn bij uw ingang] en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. 

De eerste letters van regels 5 t/m 8 vormen zijn naam Baruch
Detail resultaat: (Vader) Bron Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 61 
Aangiftedatum: 03-06-1881 
Overledene Barend van Klaveren 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 02-06-1881 
Leeftijd: 75 
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader Joseph Barend van Klaveren 
Moeder Mietje Marcus Cohen 
Partner

[Bron:-Huw.bijlagen]
Geboortedatum
Hij was de echtgenoot van (28)42 
Hij was de vader van (28)19) & (28)20 
Hij was de broer van (28)26 

Detail resultaat: (Vader bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) 
Algemeen Gemeente: Den Haag 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 236 
Datum: 18-06-1834 
Bruidegom Barend Joseph van Klaveren 
Leeftijd: 28 
Geboorteplaats: Schoonhoven 
Bruid Mietje Marcus Polak 
Leeftijd: 30 
Geboorteplaats: Den Haag 
Vader bruidegom Joseph Barend van Klaveren 
Moeder bruidegom Maria Marcus Cohen 
Vader bruid Marcus Polak 
Moeder bruid Lydia Koppel Kochen 

De ouders zijn te vinden in de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw bij Akevoth, alwaar hun huwelijk is aangegeven.

Aanvullende details grootouders:-

Zijn grootouders Barend Joseph v.Klaveren & Johanna Abraham huwen in Rotterdam op  21 Jul 1766 (ondertr. op 5 Jul); de grootvader Barend Joseph v.K. (foutievelijk gemeld vice versa) overlijdt op 29 Oct 1820 in Schoonhoven, 83 jr, echtg Anna Abrams, zoon van Joseph Barend v.K. & Zaget Ragel [?]; de grootmoeder Anna Abraham Fekter, overlijdt in Schoonhoven op 7 Dec 1823, 87 jr.oud, wed. Barend Joseph v.Klaveren, dochter van Abraham Fekter & Netje Joseph.


2014/02/15
bnnch