Het Stenen Archief - Only completed research

[5780]

(88)48
4
Catz(Cats)
Wilhelmina
Miriam d.v. Moshe ha-Cohen
Hartogs
David Hartogs
Mozes Catz & Sara van Son
23-01-1830
28 Tevet 5590 (zie opmerking)
Tilburg
12-12-1894
13 Kislev 5655
Middelharnis
Middelharnis
HIER RUSTEN
ONZE GELIEFDE OUDERS
DAVID HARTOGS Ezn.
GEBOREN TE MIDDELHARNIS 29 KISLEW / 8 DECEMBER 5578
OVERLEDEN TE ZUIDLAND 13 IJAR / 7 MEI 5655
WILHELMINA HARTOGS GEB. CATZ
GEBOREN TE TILBURG 19 SCHEWAT / 23 JANUARI 5590
OVERLEDEN TE MIDDELHARNIS 13 KISLEW / 12 DECEMBER 5655
MOGEN DE DIERBARE OVERLEDENEN HET LOON VOOR HUN BRAVEN LEVENSWANDEL IN HOOGERE GEWESTEN DEELACHTIG WORDEN.     
 
   
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו

מצבת קבורת
איש תם וישר בנדיבים
אשה יקרה במעשיה
הלך תמיד דרך טובים
פאר בעלה הוד בניה
ה"ה כ' דוד בן כ' אלי'
 ואשתו מ' מרים בת משה הכהן
בן ע"ז שנה מת בשיבה טובה
בת ס"ה שנה מתה בשם טוב
ביום ג' י"ג אייר בשנת תרנ"ה לפ"ק
ביום ג' י"ג כסלו בשנת תרנ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה      
     
בן ע"ז = 77 בת ס"ה = 65
De beminden en de lieflijken waren in hun leven en in hun sterven niet gescheiden (1)


De grafsteen [van]
Een man ingetogen en rechtschapen in gulheid
Een vrouw, dierbaar in haar daden
Hij ging immer op de juiste weg
[Zij was] de pracht van haar man en de luister van haar zonen
Deze is de ge'eerde David zoon van de ge'eerde Eliyah[u]
En zijn vrouw mevrouw Miriam dochter van Moshe ha-Cohen
Met 77 jaar overleed hij in goede ouderdom
Met 65 jaar overleed zij in goede naam
Op dinsdag 13 Iyar van het jaar 5655
Op dinsdag 13 Kislev van het jaar 5655
T.N.Ts.B.H.
Regel 1 & 3 en 2 & 4 rijmen.
(1)-Samuel 1:23     
Geboortegegevens volgens geboorteakte #27 Tilburg van 25-01-1830.
Uit de aktes blijkt dat zijn een tweelingzuster was van Levie Cats, ingeschreven
volgens akte #26.

Op de geboorte-en huwelijksakte is de naam Cats, op de overlijdensakte en de steen Catz.

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Streekarchief Goeree-Overflakkee
Algemeen     Gemeente: Middelharnis
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 64
Aangiftedatum: 13-12-1894
Overledene     Wilhelmina Catz
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-12-1894
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Middelharnis
Vader     Mozes Catz
Moeder     Sara van Zon
Partner     David Hartogs
Relatie: Echtgenote
         

Zij was zuster van (88)40, gehuwd met broer van de echtgenoot van (88)40
    
Detail resultaat: (Bruid)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen     Toegangnr: 50.156
Inventarisnr: 7728
Gemeente: Tilburg
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 86
Datum: 09-07-1851
Bruidegom     David Hartog
Geboortedatum: 08-12-1817
Geboorteplaats: Middelharnis
Bruid     Wilhelmina Cats
Geboortedatum: 23-01-1830
Geboorteplaats: Tilburg
Vader bruidegom     Elias David Hartog
Moeder bruidegom     Jetje Israels
Vader bruid     Moses Salomon Cats
Moeder bruid     Rosetta Sara van Son 
Zij was de echtgenote van (88)48a     
Zij hadden een dochter Sophia, begraven te Zuidland (142)2

2011/05/19