Het Stenen Archief - Only completed research

[5787]

(89)07
4
Leuw
Salomon
Shlomo z.v. Avraham
Sara Polanus
Abraham Levie Leuw & Rebecca Marcus Polak
02-06-1792
Schermerhorn
30-05-1847
16 Sivan 5607(zie opm.)
Nieuwendam
Monnickendam
31-05-1847 // 16 Sivan 5607

Geen Nederlandse tekst

שאו מרום עיניכם (1) וזכרו
לחסדי איש השוכן פה
מעשיו ודרכיו כהוגן היו
הובל לקבר אצל אשתו
כ' שלמה ב"כ אברהם
לעהו נפטר יום א' ט"ו
סיון ונקבר למחרתו
שנת תר"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) ישעיהו מ כו

Heft uw ogen op naar omhoog (1) en gedenkt
de goede daden van wie hier woont
zijn daden en zijn wegen waren juist
hij werd naar het graf naast zijn vrouw gevoerd 
de geeerde Shlomo zoon van de geeerde Avraham
Leuw , hij overleed op zondag 15
sivan en werd de volgende dag begraven
van het jaar 5607
T.N.Ts.B.H.

(1) Jes. 40:26

De beginletters van regels 1-4 in het Hebreews vormen zijn naam Shlomo 

De overlijdensdatum en weekdag is vlg. de Joodse kalender onjuist.Uur van overlijden was om 9 uur 's avonds op zondag en daarom reeds de volgende dag vlg. de Joodse laender=maandag 16 Sivan

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #26 Nieuwendam 31-05-1847
Uur van overlijden negen uur namiddag.

[Bron:-family Search]
Geboorte:-
Huw.bijl. Huw. Akte #2 Monnickendam 18-03-1821
Certificaat Nationale Militie
(Image 2603 uit 2992)
Echtgenoot van (89)06, vader van (164)31-09 en (190)r11-31 en grootvader van (29)12, (190)r13-16, (55)254, (500)dh-124 en (400)b40-37. 
Hij was de zoon van (89)12 en de broer van (89)05

Naam van de moeder vlg. huw.akte #2 Monnickendam 18-03-1821
[Bron:-wiewaswie.nl]
2019/04/23
bnnch