Het Stenen Archief - Only completed research

[5790]

(89)10
4
Witmond
Esther
Esther d.v Uri Segal
Philip Witmond & Kaatje David Polak
06-11-1831
1 Kislev 5592
Monnickendam
05-12-1856
9 Kislev 5617 (zie opm)
Monnickendam
Monnickendam

Geen Nederlandse tekst

ותלקח אסתר אל בית המלך (1)
פ"ט
נערה בתומה הלכה
ונקטפה בעודנה באבה (2)
ה"ה אסתר בת כ' אורי
סג"ל (3) נפטרת אור ליום
ש"ק ט' כסלו תרט"ז (4) לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) אסתר ב ח
(2) לפי איוב ח יב
(3) סג"ל = סגן לכהנים = לוי
(4) תרט"ז צ"ל תרי"ז; לפי תעודת הפטירה היא נפטרה ב-05-12-1856  בשעה 5 אחה"צ = אור לט' כסלו תרי"ז  

Esther werd naar huis van de koning meegenomen (1)
Hier is geborgen
een meisje dat in haar ingetogenheid ging

 en in haar volle bloei werd weggeplukt (2)

dat is de vrouw Esther dochter van de ge'eerde Uri
Segal (3), zij overleed aan de vooravond van
de Heilige Shabbat (vrijdag) 9 Kislev 5616 (4)
T.N.Ts.B.H.(1) Esther 2:8
(2) vgl Job 8:12
(3) Segal: de Hebreeuwse letters vormen de afkorting van “segan lacohanim” = assistent van de priesters [bij de dienst in de tempel] = een Leviet
(4)- [moet zijn 5617] - Overleden op vrijdagavond 05-12-1856, nadat bij zonsondergang de Joodse datum 9 kislev 5617 al begonnen was.
Op de steen staat 5616, dit moet zijn 5617


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #66 Monickendam 06-12-1856
Geboorte details vlg. de overlijdensakte


Zij was de dochter van (89)02 & (89)08 en de zuster van (89)18,(89)27 en (89)31.
2019/04/23
bnnch