Het Stenen Archief - Only completed research

[5796]

(89)16
5
Leuw
Fredrik
Avigdor z.v. Jehuda
Levi Abraham Leuw & Hester Levi de Vries
14-07-1823
6 Av 5583
Broek in Waterland
15-09-1880
10 Tishri 5641
Broek in Waterland
Monnickendam
17-09-1880 // 12 Tishri 5641
Hier rust
F. L. LEUW
overl. 10 tischri 5641 // 15 September 1880

פ"נ
הבחור החשוב ירא אלקים
אביגדר בן יהודא לעוו
ושם אמו אסתר
מת יום כפור
ונקבר ביום ו' י"ב תשרי
שנת תרמ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is begraven
de vooraanstaande G'dvrezende ongehuwde man
Avigdor zoon van Jehuda de Leuw (1)
en de naam van zijn moeder was Esther
hij stierf op Jom Kipoer (Grote Verzoendag)
en werd begraven op vrijdag 12 tishri
van het jaar 5641

T.N.Ts.B.H.


(1) Hier staat de Leuw terwijl de familienaam in de akten is Leuw
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #19 Broek in Waterland 15-07-1823
Uur van geboorte 's morgens half vijf
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #29 Broek in Waterland 15-09-1880
Uur van overlijden:-'s morgens 9 uur
Hij was de zoon van (89)11 uit haar eerste huwelijk en de broer van (89)01
2019/05/12
bnnch