Het Stenen Archief - Only completed research

[5890]

(111)55
4
Woudstra
Froukje
Fradke d.v. Ya'akov
Woudstra
Woudstra Jacob
Jacob Abrahams Woudstra&HenderinaSamuels Goldstein
1-3-1873
2 Adar 5633
Gorredijk
18-1-1939
27 Tevet 5699
Noordwolde (Fr)
Leek
Hier Rust Onze moeder FROUKJE WOUDSTRA -WOUDSTRA Overl.te Noordwolde(Fr.) 27 Tebeth 5699 18 Jan.
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו פ"ט האשה מ' פראטכא בילא בת יעקב ושם אמה הינדלא הלכה לעולמה כ"ז טבת תרצ"ב לפ"ק ת. נ. צ. ב. ה.
De beminden en de lieflijken tijdens hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden (2 Sam 1:23) Hier is geborgen, De vrouw, Mevrouw Fraatche Beile dochter van Ja'acov, En de naam van haar moeder was Hindele, Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op 27 Tevet 5699, T.N.Ts.B.H.
Het citaat uit 2 Samuel 1:23 op de dubbele grafsteen van het echtpaar waarvan de man 8 maanden na zijn vrouw overleed
Gezinspagina uit de Noordelijke Data Base van Akevoth:-

Family Page
Jacob Woudstra, birth 8 Oct 1875 Noordwolde, died 20 Aug 1939 Noordwolde, son of Herri Jacobs Woudstra and Sippera Krammer
Married 25 Jun 1903 Gorredijk to:
Froukje Betje Woudstra, birth 1 Mar 1873 Gorredijk, died 18 Jan 1939 Noordwolde, daughter of Jacob Abrahams Woudstra and Henderina Hena Samuels Goldstein
1) Sophia Henderina Woudstra, birth 16 Jun 1904 Noordwolde, died 16 May 1976 Groningen, Groningen, Nederland, buried Kolham, #72 to:
Abraham Woudstra, birth 26 Jun 1900 Leek, died 12 Aug 1942 Auschwitz , Polen, son of Samuel Woudstra and Hendelina BenimaZij is de echtgenote van (111)54 (dubbelgraf)

Terwijl de gezinspagina in de NDB van Akevoth slechts 1 dochter noemt, is het uit de Nederlandse tekst van de steen duidelijk dat er nog meer kinderen moeten zijn geweest.Gegevens hierover zijn niet bekend.
2009/05/26