Het Stenen Archief - Only completed research

[5947]

(85)08
4
Cohen
Hindriktje Meijer
Hendele d.v. Me'ir ha-Cohen
Bamberger
Mozes Hartog Bamberger
Meijer Jozef Cohen & Sara Izaacs Engers
1803
Winschoten
15-1-1880
2 Shevat 5640
Loppersum
Loppersum
Er is geen Nederlandse tekst
אשת חיל עטרת בעלה 
פ"ט 
האשה חשובה היתה 
עסוקה במעשים טובים 
נתנה לבניה להבין 
דרך הישר ואהבה 
לכל גלילה מרת
הענדלה בת ר' מאיר
הכהן אשת ה"ר משה
במברגר בחייהם ובמותם
 לא נפרדו נפטר ביום
 ה' ב' שבט תר"מ לפ"ק 
ת נ צ ב ה
ש מספר אי-דיוקים דקדוקיים:- כתוב נפטר וצריך לקרוא נפטרה נראה שהיה צריך לכתוב: "אשה חשובה" או "האשה החשובה
Een flinke vrouw is de kroon van haar man (1) 
Hier is geborgen 
Een belangrijke vrouw die bezig was met goede daden 
Zij leerde haar kinderen begrip op te brengen voor de weg der oprechtheid en liefde voor het ganse gewest (*) 
Mevrouw Hendele dochter van de heer Me'ir Ha-Cohen vrouw van de heer Moshe Bamberger in hun leven en in hun sterven werden zij niet gescheiden (2) zij overleed op donderdag 2 Shevat 5640 
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 12:4. (2) 2 Samuel 1:23. 
Overleden: donderdag 2 Shevat 5640 = 15 januari 1880. 
De eerste letters van de eerste zes regels geven haar naam:-Hendele (*)-
Bij de vertaling van "galiela" als "gewest", is er van uitgegaan dat het de bedoeling was, het woord "galiel" te gebruiken voor "provincie" of "gewest" (zie de Hebreeuwse uitgave van Pinkas ha-Kehilloth), maar zeker is dat er dan een grammaticale of spelfout is ingeslopen door het gebruik van "galila" in plaats van "galiel". 
Het is daarom ook mogelijk dat de bedoeling een andere is geweest, waarvoor de verklaring niet gevonden is.
Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 15-01-1880
Overledene     Hindriktje Meijer Cohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-01-1880
Leeftijd: 77
Overlijdensplaats: Loppersum
Vader     Meijer Jozef Cohen
Moeder     Sara Izaacs Engers
Partner     Mozes Hartog Bamberger
Relatie: weduwe
Nadere informatie     geboortepl: Winschoten 
Zij was de moeder van (85)25 en een tante van (85)17, (85)19 & (85)22
Zij was de dochter van [Winschoten] (48)008
Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Loppersum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 28-05-1825
Bruidegom     Mozes Hartog Bamberger
Geboorteplaats: Loppersum
Bruid     Hindriktje Meijer Cohen
Geboorteplaats: Winschoten
Vader bruidegom     Hartog Mozes Bamberger
Moeder bruidegom     Judikje Benjamins Velleman
Vader bruid     Meijer Jozef Cohen
Moeder bruid     Sara Izaacs Engers
Nadere informatie     beroep bruidegom: vleeshouwer; beroep vader bruidegom.: vleeshouwer; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 26 jaar; bruid 22 jaar

Waarom deze steen van een in het jaar 1880 overledene, toen deze (nieuwe) begraafplaats nog niet bestond-deze werd pas aangelegd in het jaar 1886-op deze begraafplaats staat, is niet verklaard.

Het is zonder meer zeker, dat zij niet hieronder begraven is, maar ligt op de oude begraafplaats, waarvan de grafstenen verdwenen zijn.

UIt de tekst is tevens op te maken (dit vanwege de spreuk uit 2 Samuel 1:23) dat oorspronkelijk deze steen samen met die van haar echtgenoot twee stenen zijn geweest, die naast elkaar gestaan heb gestaan, en waarvan die van haar echtgenoot dus verdwenen is, laat staan dat deze werd verplaatst.

Mogelijk is, dat de grafsteen naar deze nieuwe begraafplaats is verhuisd door een familielid in een latere periode, om deze dichter te plaatsen bij haar zoon, wiens graf (85)26 is. 


 
2013/07/10
nahum_a