Het Stenen Archief - Only completed research

[5952]

(85)24
5
Hal, van der
Betje
Peske d.v.Avraham
van Haren
Joseph van Haren
Abraham Meijer van der Hal & Lucretia van Hessen
16-6-1845
11 Sivan 5605
Usquert
14-4-1919
14 Nissan 5679
Middelstum
Loppersum
17-4-1919//17 Nissan 5679
HIER RUST EEN BRAVE WELDADIGE VROUW DIE EEN SIERAAD WAS VOOR HAAR MAN EN VOOR HAAR GEZIN WAAR- VOOR ZIJ WERKTE ZOO LANG ZIJ KON, HAAR EEUWIGE RUST IS EERE. BETJE VAN DER HAL WEDUWE VAN JOSEPH VAN HAREN, TE MIDDELSTUM OVER- LEDEN 14 APRIL 5679 Z. R. H. A.
פ"ט פתוחה לעני ידה עטרת היתה לבעלה סבלה תמיד לביתה כבוד תהי מנוחתה אל יום עמידתה פעסכא בת אברהם אלמנת יוסף בן יעקב מתה בערב פסח ונקברה ביום א' דחה"מ שנת תרע"ט לפ"ק ת נ צ ב ה
כתוב "עטרת", אבל צורת הסמיכות לא נכונה פה. היה צריך לכתוב :עטרה
Hier is geborgen Haar hand was voor de arme geopend Een kroon was zij voor haar man (1) Altijd zwoegde (2) zij voor haar huis Ere zal haar rust zijn (3) Tot de dag van haar opstanding (4). Peske dochter van Avraham Weduwe van Joseef zoon van Ja'akov Zij stierf aan de vooravond van Pesach (5) en werd begraven op de eerste dag van Chol Ha-Mo-eed (6) van het jaar 5679 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Spreuken 12:4. (2) Het werkwoord dat hier wordt gebruikt betekent eigenlijk "lijden" of "(ver)dragen". (3) Naar Jesaja 11:10. (4) De regels 2 t/m 6 vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam Peske. (5) 14 Nissan. (6) De eerste van de tussendagen van Pesach is 17 Nissan. Overleden: maandag 14 Nissan 5679 = 14 april 1919. Begraven: donderdag 17 Nissan 5679 = 17 april 1919.
Gezinspagina in de Noordelijke Data Base van Akevoth [ingekort]

Family page
Joseph Jacob van Haren, birth 6 May 1842 Middelstum, died 6 Nov 1916 Middelstum, buried Loppersum, #7, son of Jacob Joseph van Haren and G van der Zijl
Married 10 Mar 1870 Usquert to:
Betje van der Hal, birth 16 Jun 1845 Usquert, died 14 Apr 1919 Middelstum, buried Loppersum, #8, Address From Usquert to Middelstum 1870, daughter of Abraham Meijer van der Hal and Kreessijn-Lucretia van Hessen
1)-7)
Zij was de echtgenote van (85)23 en de moeder van (85)07 & (85)10.
Zij was de zuster van (85)09
2010/10/17