Het Stenen Archief - Only completed research

[5955]

(86)01
3
Gelderen, van
Machiel
Yechiel z.v. Yehoshuah Segal
Clara Abraham van Gelderen
1763/1764
5-12-1802(zie opmerking)
10 Kislev 5563
Maasland
Maassluis
6-12-1802//11 Kislev 5563
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נהולך בתומו צדיק'אוהב למקום ונח לב''עוסק במ"מ בא'עשה צדקה בין כ' יחיאל ב' יהושע סג"לנפטר ב"ט ביום א' ונ'ביום ב' י"א כסליושנת תקס"ג לפ"קת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 5-12-1802בשורה השניה צריך לקרוא: אוהב למקום ונוח לבריות בשורה השלישית צריך לקרוא: עוסק במעשי מישרים באהבהבשורה הרביעית צריך לקרוא: עשה צדקה בין הבריות בשורה השישית צריך לקרוא: נפטר בשם טוב ביום א' ונקברבמ"מ = במעשי מישריםב"ט = בשם טובנוסחים מקוצרים כמו המצבה הזאת מופיעים לעיתים קרובות ויש סיבות רבות לכך, או חוסר ידיעה של הסתת שלא ידע לקרוא מה היה עליו לסתתאו כותב הנוסח שרצה לחסוך בהוצאות
Hier rustEen rechtvaardige, wandelend in zijn ingetogenheid (1)God liefhebbend en aangenaam voor de mensenIn liefde pleegde hij daden van oprechtheid En deed liefdadigheden onder de mensenDe geachte Yechieel zoon van Yehoshoeah SGL (2)Hij overleed in goede naam op zondag en werd begravenop maandag 11 Kislevvan het jaar 5563T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Spreuken 20:7.(2) Segan Levia = Leviet.Overleden: zondag 10 Kislev 5563 = 5 december 1802.Begraven: maandag 11 Kislev 5563 = 6 december 1802.De grafsteen heeft veel ingekorte termen, een verschijnsel dat vaker voorkomt.In de transcriptie in het Hebreeuws is de verkorte tekst zoals op de steen weergegeven, in de vertaling in het Nederlands echter de volle tekst. De redenen voor deze inkortingen zijn niet altijd na te gaan, en een er van kan zijn het besparen van kosten bij het vervaardigen van de steen.
Machiel van Gelderen was slager te Maasland. Hij huwde in 1792 Clara van Gelderen geb te Rhenen dochter van Abraham Levi van Gelderen & Mijntje Joseph. De overlijdensdatum is de datum waarop impost is betaald te weten 6-12-1802. De huwelijksdatum 1792 is gebaseerd op de datum van de betaalde impost voor het huwelijk te weten 1-8-1792.
De overlijdensdatum, gebaseerd op de Hebreeuwse datum is een dag eerder dan de officiele-vermoedelijk overleed hij op de vooravond van die dag (waarop hij ook begraven werd). 
2020/12/30
barend_e