Het Stenen Archief - Only completed research

[5974]

(88)10
5
Straten, van
Betje
Rivka d.v. Ya'akov
Hartogs
Marcus Hartogs
Jacob van Straten & Hendrijntje Hartog v.d.Graaf
12-11-1831
7 Kislev 5592 (zie opmerking)
Giessendam
10-04-1907
26 Nissan 5667
Middelharnis
Middelharnis
12-04-1907//28 Nissan 5667
HIER RUST
BETJE VAN STRAATEN
ECHTGENOOTE VAN
MARCUS HARTOGS
GEBOREN 20 CHESJWON 5592 A.M. / 13 NOVEMBER 1832 C.J.
OVERLEDEN 26 NISSAN 5667 A.M. / 10 APRIL 1907 C.J.       
    
   

בטח בה לב בעלה
פ"ט
אשה יקרה במעשיה
 דרכי נועם דרכיה
 מ ' רבקה בת כ ' יעקב
אשת כ ' מרדכי הארטאכס
ושם אמה הינדלא
נפטרה יום ד ' כ"ו ניסן
ונקברה עש"ק כ"ח בו
תרנ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה   
בטח .... הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק יא
Op haar vertrouwt het hart van haar man (1)
Hier is geborgen
Een vrouw, waardevol in haar daden
Haar handelingen waren aangenaam (2)
Mevrouw Rivka dochter van de ge'eerde Ja'akov
Vrouw van de ge'eerde Mordechai Hartogs
En de naam van haar moeder was Hindele
Overleden op woensdag 26 Nissan
en begraven op de dag voor de Heilige Shabbat 28 in die maand
5667
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:11.
(2) Zie Spreuken 3:17.
Op alle aktes wordt haar familienaam geschreven als van Straten met 1 a,
en is dit dus de officiele spelling, en niet van Straaten, zoals op de steen.

Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen     Gemeente: Giessendam
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 53
Aangiftedatum: 14-11-1831
Kind     Betje van Straten
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-11-1831
Geboorteplaats: Giessendam
Vader     Jacob van Straten
Moeder     Hendrijntje Hartog van de Graaf


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Streekarchief Goeree-Overflakkee

Algemeen  Gemeente: Middelharnis

Soort akte: Overlijdensakte

Aktenummer: 19

Aangiftedatum: 11-04-1907

Overledene Betje van Straten

Geslacht: V

Overlijdensdatum: 10-04-1907

Leeftijd: 75

Overlijdensplaats: Middelharnis

Vader Jacob van Straten

Moeder Hendrijntje van de Graaf

Partner Markus Hartogs

Relatie: Echtgenote

   

 
Zij was de echtgenote van (88)09
Zij was de zuster van (88)19
Zij was de schoonzuster van (88)07; diens vrouw is ook haar zuster


( bij deze zuster is   de spelling soms ook van Strate - zie aldaar)

Detail resultaat: (Bruid)


Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie  Stadsarchief Dordrecht / DiEP

Algemeen  Gemeente: Hardinxveld

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 9

Datum: 30-04-1862

Bruidegom Markus Hartog

Geboortedatum: 00-00-1836

Leeftijd: 26

Geboorteplaats: Middelharnis

Bruid Betje van Straten

Geboortedatum: 12-11-1831

Leeftijd: 30

Geboorteplaats: Giessendam

Vader bruidegom Israel Hartog

Moeder bruidegom Johanna van Crewel

Vader bruid Jacob van Straten

Moeder bruid Hendrijntje Hartog van de Graaf

2011/02/05