Het Stenen Archief - Only completed research

[6069]

(110)09
2
Keizer
Isaac
Yitschak z.v. Yehuda
Keizer
circa 1796
Waspik
23-10-1881(zie opmerking)
30 Tishri 5642(zie opmerking)
Zevenbergen
Klundert

Er is geen Nederlandse tekst
ויצא יצחק לשדה
פ"נ
הבחור כ' יצחק בה"ר
יהודה קייזער שהלך
לעולמו בליל ר"ח חשון
ונקבר ביום א' שלאחריו
תרמ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
הפסוק העליון  המלא  הוא
ויצא יצחק לשוח בשדה
פרשת חיי שרה
בראשית כד סג

En Yitschak ging uit naar het veld (*)
Hier Rust
De vrijgezel de ge'eerde Yitschak zoon van de heer de rabbijn
Yehuda Keizer die naar zijn Eeuwige Leven ging
In de nacht van Rosh Chodesh (Nieuwe Maanddag) Cheshvan
En werd begraven op de eerste dag daarop volgende

T N Ts B H
(*)-Genesis 24:63

De volle spreuk luidt:-
En Izak was uitgegaan (om te bidden in)  het veld
[Statenbijbel vertaling, er zijn echter ook andere uitleggingen]
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-

ZIE OPMERKING HIERONDER

Op 28 oktober 1881 wordt met akte nummer 123 aangegeven dat op 27 oktober 1881 is overleden op 85 jarige leeftijd Izaak Keijzer geboren te Waspik , de aangevers- Charles de Vries -slager- oud 46 jr. en Henri van der Greif -boekbinder- oud 50 jr zijn niet bekend met de naam van de ouders der overledene

Overleden om elf uur 's nachts


Namen zijner ouders onbekend

Gezien de zeer uitgebreide details in de Hebreeuwse tekst van de steen, welke verwijzen naar de overlijdensdatum van de "nacht van Rosh Chodesh Cheshvan" en de begrafenis op de eerste dag van die maand, moet er een groot vraagteken gezet worden achter de gegevens van de overlijdensakte.

Volgens de Hebreeuwse details was de overlijdensdatum 30 Tishri 5642 oftewel de nacht van 23 oktober 1881 op 24 oktober 1881
om 11 uur 's nachts.
Dit was de nacht van zondag op maandag.
De begrafenis was volgens deze details op maandag 1 Cheshvan 5642, dwz 24 oktober 1881.

Volgens de overlijdensakte is er geheel geen sprake van overlijden en begraven omstreeks de (Joodse) maandwisseling:-

27 oktober 1881 = donderdag 4 Cheshvan 5642.

In de omstandigheden lijken de getuigenissen waarop de overlijdensakte is gebaseerd niet betrouwbaar en zijn in de personalia, onder voorbehoud van deze opmerking, de gegevens van de steen aangehouden.

Hieruit volgt ook dat in dit geval met "begraven op de eerste dag" in de tekst van de steen bedoeld wordt de eerste dag van de (Hebreeuwse) maand Cheshvan, zijnde de weekdag maandag en niet "de eerste dag van de week" (dwz zondag).
2012/02/12