Het Stenen Archief - Only completed research

[6101]

(112)16
2
Berg, van
Marchien
Miriam d.v. Moshe Yehuda
van Hessen
Salomon van Hessen
Mozes Benjamins van Berg & Rachel Nathans de Vries
21-02-1841
30 Shevat 5601
Winsum
01-07-1895
9 Tamoez 5655
Leens
Leens
03-07-1895//11 Tamoez 5655
MARCHIEN van
BERG geboren te
Winsum den 19(*)
Februari 1843,
Overleden den
1 Juli 1895 te
Leens,echt.van
SALOMON van
HESSEN
פ"נ
מצבה האשה
מרים בת משה
יהודה נפטרה
ביום ט' טמות
ונקברה ביום
עש"ק י"א בו
תרנ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה
טמות= הכונה היא לחודש תמוז
הקבורה ביום ששי כלל לא תיתכן
כי 11 בתמוז הוא יום רביעי

Hier rust

De gedenksteen van de vrouw

Miriam dochter van Moshe

Jehuda. Zij overleed op de 9e Tamoes*

En zij werd begraven op de vooravond

van de Heilige Shabbat (*) de 11e van die maand

5655

T N Ts B H


*verwijzing naar de maand Tamoez en מות = dood.

[Volgens een andere mening is hier geen sprake van een dubbele bedoeling, maar een schrijffout, voortvloeiend uit onwetendheid]

De niet-Joodse overlijdensdatum is 3-7-1895 volgens de Nederlandse tekst op de steen is fout.

Zij is overleden op 1-7-1895.

(*)-Tevens is het begraven op vrijdag op niets gebaseerd.

03-07-1895 (11 Tamoez 5655) viel op een woensdag.

Geboorte aangifte op  21-02-1841 te   Winsum  van het kind Marchien van Berg
Geslacht v  Vader Mozes Benjamins van Berg  de Moeder is Rachel Nathans de Vries
Bron Geboorteregister Winsum 1841 Aktenummer 10
op de zerk staat een foutieve geboorte datum vermeld

[Bron:-Alle Groningers]

Geboren om 6 uur 's avonds

Bron    Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie    Groninger Archieven
Algemeen    Gemeente: Leens
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 01-07-1895
Overledene    Marchien van Berg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-07-1895
Leeftijd: 54
Overlijdensplaats: Leens
Vader    Mozes Benjamins van Berg
Moeder    Rachel Nathans de Vries
Partner    Salomon van Hessen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie    geboortepl: Winsum

 

Zij was de eerste echtgenote van (112)09

Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Winsum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 11-05-1871 
Bruidegom Salomon van Hessen
Geboorteplaats: Ezinge 
Bruid Marchien van Berg
Geboorteplaats: Winsum 
Vader bruidegom Simon Salomons van Hessen 
Moeder bruidegom Katje Benjamin Levi 
Vader bruid Mozes Benjamins van Berg 
Moeder bruid Rachel Nathans de Vries 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 30 jaar 


2012/02/29