Het Stenen Archief - Only completed research

[6102]

(112)17
3
Hessen, van
Allegonda
Gella d.v. Yehuda
Levy van Hessen & Ester Meijer
23-12-1877
17 Tevet 5638
Leens
08-01-1896
22 Tevet 5656
Leens
Leens
10-01-1896//24 Tevet 5656
Rustplaats van
ALLEGONDA.
Overl.te Leens
den 8 Jan.1896
In den ouderdom
van 18 Jaren
Geliefde dochter
van L.v.HESSEN
en E.MEIJER
פ"נ
ילדה רך בשנים
שמה געללה בת
יהודה נפטרה
ביום כ"ב טבת
ונקברה ביום 
עש"ק כ"ב (*)  בו
תרכ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה
תרכ"ד = צריך היה להיות כתוב תרנ"ו
טעות או של הסתת או של  כותב הנוסח
רך = היה צריך להיות כתוב רכה

(*)
זאת טעות-צריך להיות כ"ד

Hier rust

Een meisje teder van jaren (**)

Haar naam was Gellah

De dochter van Jehuda.

Zij overleed de 22e Tevet

en zij werd begraven

op de vooravond van de Heilige Shabbat

de 22e (*) van die maand

5624

T.N.Ts.B.H.  

 


De niet-Joodse overlijdensdatum is 8-1-1896

Er staat op de steen foutief (5)624. Dit moet zijn 656. Een fout van de steenhouwer of van de aangeleverde tekst.

 רך

 dit moet zijn רכה. Grammaticale fout.

(*)-Dit is fout en moet zijn 24.

(**)-Het bezigen van de Hebreeuwse uitdrukking "Een meisje teder van jaren"is niet gebruikelijk voor overlijden op deze leeftijd(19 jaar)

Over het algemeen heeft deze uitdrukking betrekking op de pre-puberteit jaren.

[Bron:-Alle Groningers]
Geboorte:-
Akte #126 Leens 24-12-1887
Geboren 's morgens 3 uur

Overlijden:-
Akte #3 Leens 08-01-1896
Overleden voormiddag om 2 uur
Allegonda was ongehuwd.

Zij was de dochter van (112)13 & (112)25
2013/10/12
bnnch