Het Stenen Archief - Only completed research

[61873]

(220)05
4
Bamberger
Mozes Hartog
Moshe z.v. Naphtali Hirsch
Hendrikje (Hindriktje) Meijers Cohen
Hartog Mozes Bamberger & Judiktje Benjamins Velleman
09-09-1798 (zie opm.)
28 Eloel 5559
Loppersum
19-07-1879
28 Tamoez 5639 (zie opm.)
Loppersum
Loppersum (Molenweg)
Hier liggen verborgen

Mozes Hartogs Bamberger 29-09-1798  19-07-1879

Moge hun ziel opgenomen zijn de bundel des levens

Deze Joodse begraafplaats was in gebruik van 24-4-1863 tot 30-11-1883
Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen  (image 486 uit 571)
Gemeente: Loppersum
Datum: 28-05-1825
"Uit het Besnijdenis Register van de besnijder Lazarus Moses in het Hebreeuws en op last van de Regering van deze Stad in het Nederduitsch overgezet, is geëxtraheerd dat, Moses zoon van Naptalie Hirsch, te Loppersum, op den 16 September 1798, is besneden."

Aangezien de besnijdenis meestal op de achtste geboortedag van het kind plaatsvindt, was zijn geboortedatum waarschijnlijk 9 September
(de geboortedatum teruggerekend van zijn besnijdenisdatum)  i.p.v. 29 September, zoals (misschien door een schrijffout) in verschillend bronnen wordt vermeld: Joden in Noord-Oost, Groningen, p. 472,  www.sjoa-drenthe.nl en www.maxvandam.info.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Loppersum
Datum van aangifte: 20-07-1879
Aktenr: 34
Overledene: Mozes Hartog Bamberger, vleeschhouwer
Leeftijd:80 jaar
Datum van overlijden: 19-07-1879
Plaats van overlijden: Loppersum
Geboorteplaats: Loppersum
Vader: Hartog Mozes Bamberger, overleden te Loppersum
Moeder: Judikje Benjamins Velleman, overleden te loppersum
Echtgenote: Hendrikje Meijer Cohen, wonende te Loppersum
Uur van overlijden: des avonds te negen uur

Aangezien zonsondergang in deze maand na negen uur plaatsvindt, wordt zijn overleden volgens de Joodse kalender nog tot dezelfde dag gerekend.
Hij was een zoon van [Appingedam] (178)350701 en (178)350810, broer van (178)351004, vader van (178)351508 en [Loppersum] (85)25, oom van (220)11, en oudoom van (220)16, 19, 20 en 22.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Loppersum
Datum: 28-05-1825
Aktenr: 4
Bruidegom: Mozes Hartog Bamberger, vleeschhouwer
Leeftijd: 26 jaar
Geboorte- en woonplaats: Loppersum
Bruid: Hindriktje Meijer Cohen
Leeftijd: 22
Geboorte- en woonplaats: Winschoten
Vader bruidegom: Hartog Mozes Bamberger, vleeschhouwer te Loppersum
Moeder bruidegom: Judikje Benjamins Velleman, wonende te Loppersum
Vader bruid: Meijer Jozef Cohen, koopman te Winschoten
Moeder bruid: Sara Izaacs Engers, wonende te Winschoten

https://www.dutchjewry.org/genealogy/leefsma/9.shtml
Het echtpaar had acht kinderen die allen in Loppersum zijn geboren. 

De jongste, Levi Mozes Bamberger, die op 29-05-1843 is geboren, is op 02-05-1893 naar Chicago geëmigreerd, waar hij op 26-01-1898 is overleden. Hij is daar op de Joodse begraafplaats Mount Mayriv begraven, maar zonder steen, omdat hij armlastig was. In 2012 is er alsnog een steen voor hem gezet door familieleden.

Vedere bijzonderheden: zes van de 23 personen die hier zijn begraven, waren nakomelingen van zijn zuster Leentje Hartog Bamberger: vijf kleinkinderen (Levi Jacob Cohen, Abraham Jacob Cohen, Leentje Jacob Cohen, Mozes Jacob Cohen en Leentje Hartog Cohen) en haar dochter Betje Levi Cohen.
 

2021/05/27
bnnch