Het Stenen Archief - Only completed research

[61883]

(220)15
5
Zijl, van der
Geertje Comprechts
Gietche d.v. Comprich
van Haren
Jacob Joseph van Haren
Comprecht Jacob van der Zijl & Marieke Levie
15-11-1798 (zie opm. bij de steen en Onderzoek 1)
7 Kislev 5559 (zie opm.)
Appingedam
23-04-1882
5 Iyar 5642 (zie opm.)
Middelstum
Loppersum (Molenweg)
Hier liggen verborgen

Geertje van der Zijl 1799  23-04-1882

Moge hun ziel opgenomen zijn de bundel des levens

Deze Joodse begraafplaats was in gebruik van 24-4-1863 tot 30-11-1883
Haar geboortedatum is in de Huwelijkse Bijlagen via zeven getuigen vastgesteld in een Akte van Bekendheidvoor haar huwelijk met Jacob Joseph van Haren op 28-05-1839 in Middelstum.

In de lijst met de 23 personen die hier zijn begraven, wordt zij vermeld als Geertje van der Zijl met 1882 als overlijdensjaar. 

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen - Geboorte (image 306 uit 365) 
Gemeente: Middelstum
Datum: 28-05-1839
Aktenr: 9
"Geertje Compregt van der Zijl, is dochter van den eersten getuigen Compregt Jacob van der Zijl, door denzelven in echt verwekt, bij wijlen Maria Levi, overleden den zesden Januarij van het jaar achttienhonderd, en dat zij is geboren te Appingedam den vijftienden November zeventien honderd achtennegentig; - voorts dat zij niet in staat is om eene akte van doop of geboorte te bekomen, aangezien zij, als tot het Israëltisch Kerkgenootschap behoorende, niet is gedoopt geworden, terwijl er ten tijde van der zelver geboorte nog geene burgerlijke registers van geboorte te Appingedam werden gehouden."

Aangezien het uur van haar geboorte niet bekend is, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Haar geboortedatum wordt in verschillende bronnen vermeld als 20-05-1795, maar dat was de geboortedatum van haar oudere zus die ook Geertje was genoemd en met wie ze werd verward. Deze Geertje is op 04-01-1820 met Freerk Koppel Hoogstraal getrouwd, op 18-12-1859 overleden in Appingedam en is daar begraven: [Appingedam] (17)351104b. 
https://www.dutchjewry.org/genealogy/leefsma/410.shtml

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Middelstum
Datum van aangifte: 24-04-1882
Aktenr:
Overledene: Geertje van der Zijl
Leeftijd: 83 jaar
Datum van overlijden: 23-04-1882
Woonplaats  en plaats van overlijden: Middelstum
Geboorteplaats: Appingedam
Vader: Compregt Jacob van der Zijl, overleden te Groningen
Moeder: Maria Levi, overleden te Appingedam
Weduwe van: Jacob van Haren
Uur van overlijden: des namiddags te tien uur

Aangezien haar overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.


Zij was grootmoeder van (220)21, [Loppersum] (85)07 en (85)10, moeder van [Loppersum] (85)23 en schoonmoeder van (85)24, en zus van [Appingedam] (178)351104b en [Groningen (Moesstraat)] (300)2-60.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Middelstum
Datum: 28-05-1839
Aktenr: 9
Bruidegom: Jacob Joseph van Haren, vleeschhouwer
Leeftijd: 33 jaar
Geboorteplaats: Middelstum
Woonplaats: Middelstum
Bruid: Geertje Compregt van der Zijl, dienstmeid
Leeftijd: 40 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Amsterdam
Vader bruidegom: Joseph Jacobs van Haren, vleeschhouwer te Middelstum
Moeder bruidegom: Leentje Izaaks Smit. overleden te Middelstum
Vader bruid: Compregt Jacob van der Zijl, borstelmaker te Groningen
Moeder bruid: Maria Levi, overleden te Appingedam

Geertje en Jacob hadden twee zoons: Joseph en Comprecht.
Joseph en Betje van der Hal hadden acht kinderen, van wie vijf zijn omgekomen in de Shoah:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/204066/abraham-van-haren
Abraham van Haren is op 10-03-1872 in Middelstum geboren en is op 05-02-1943 in Auchwitz vermoord, zijn echtgenote Sara Meuleman op 26-02-1943.

Israël van Haren is op 27-07-1875 in Middelstum geboren en is evenals zijn echtgenote Lea Benninga op 23-11-1942 in Auschwitz vemoord. Hun zoon Bert Gerhard (17) op 30-09-1942.

Salomon van Haren is op 04-04-1878 in Middelstum geboren en is  evenals zijn echtgenote Eva Wolf op 07-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Joseph Soesman is op 10-10-1941 in Mauthausen vermoord.

Siemon van Haren is op 25-06-1880 in Middelstum geboren en is evenals zijn echtgenote Jettje Jacobson en hun dochter Betsie (14) op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord.

Geertje Knorringa-van Haren is op 03-07-1884 in Middelstum geboren en is evenals haar echtgenoot Salij Maurits Knorringa op 17-09-1943 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Carel Joseph (20) is op 13-08-1942 in Auschwitz vermoord en hun zoon Betto Johan (19) op 16-04-1943 in Sobibor.

Hun oudste zoon Jacob heeft vóór zijn deportatie zelfmoord gepleegd op 13-11-1942 in Assen.

Verdere bijzonderheden: 
Kindersterfte is verantwoordelijk voor het feit dat grootmoeders en kleinkinderen hier niet lang na elkaar zijn begraven. Geertje van der Zijl was grootmoeder van Cresia Joseph van Haren, een van de zeven kinderen die hier liggen.2021/05/30
bnnch