Het Stenen Archief - Only completed research

[6299]

(118)02
4
Witgensteiner
Hartog Salomon
Naftalie z.v. Shlomo
Sibilla Moses
Salomon Hartog & Clara Arons
1765
Witgenstein
29-04-1837
24 Nissan 5597
Ootmarsum
Ootmarsum
01-05-1837//26 Nissan 5597
Er is geen Nederlandse tekst
ראש[ון לצי]ון
פ"נ
ה"ה כ"ה נפתלי בן כ"ה
שלמה נפטר ביום
ש"ק כ"ד ניסן ונקבר
ביום ב שלאחריו
שנת תקצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון שבור ולא ניתן לפענחו בשלמותו
ההשלמה המוצעת היא השערה  - ישעיהו מא כז
 

De eerste van Zion (1)
Hier rust
dat is de heer de ge'eerde heer Naftali zoon van de ge'eerde heer
Shlomo,hij overleed op de dag van
de Heilige Shabbat 24 Nissan en werd begraven
op de maandag daarna
van het jaar 5597
 T.N.Ts.B.H.

 

(1) Jes. 41:27
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #19 Ootmarsum 29-04-1837
Overleden om 2 uur 's middags
Hij was de vader van (118)07

Zij woonden al in 1794 te Ootmarsum (en waren voordien dus ook al gehuwd) want op 15 januari 1795 werd aldaar geboren hun zoon Salomon Hartog.

[Bron:-Register van Geboorten der Israelitische Gemeente van Ootmarssum
1779-1811:- 

http://www.geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/ov/ootmarsum/ootmarsum_geb_isr_17791811n.pdf]

Bij zijn zoon (118)07 is de spelling Wittgensteiner met dubbel t.
Beide spellingen komen echter veelvuldig voor:-
Wiewaswie.nl geeft 71 resultaten met Wittegensteiner en 66 met Witgensteiner.
Ook is er Wittgenstein(34 resultaten) en Witgenstein (37 resultaten)
2013/11/26
bnnch