Het Stenen Archief - Only completed research

[6304]

(119)6
3
Andriesse
Johanna(Anna)
Moerel
Joseph Moses Moerel
Andries Manuel en Catharina Hartogh
circa 1769
Bladel(zie opmerking)
15-01-1848
10 Shevat 5608
Breda
Oudenbosch
16-01-1848//11 Shevat 5608
Er is geen Nederlandse tekst
 האישה הצנועה ..........ישרה

ישבה כשושנה בתוך עם יפה כפרח

לעני כפה פרשה ידיה.שלחה לאביון

עוז והדר לבושה ותשחק עד ליום אחרון

מ הנה בת ר אשר ז"ל אשר.

 ....אשת ה יוספה בן

........ש"ק פ בא.....................

נקברת בכבוד יום א יא בו בשנת

ת נ צ ב ה
 

רק חלק של הכתוב ניתן לפיענוח
אולם המילים ששוחזרו גם בהפניה למקורות נראות להיות נכונות במידה גבובה של סבירות
De bescheiden vrouw.....rechtschapen

Zij zat als een lelie onder haar volk, mooi als een bloem,

Naar de arme spreidde zij haar handpalm uit en haar handen strekte zij uit naar de behoeftige (1)

Kracht en pracht was haar kleding, en zij was levensblij tot op 't laatst.(2)

Mevrouw Hanna dochter van de heer Asher-zijn herinnering zij tot zegen-welke.....

De vrouw van Jospe de zoon van ........

......de Heilige shabbath van de weekafdeling BO

En werd met eer begraven op zondag de 11e daarvan in het jaar....

T N Ts B H
Slechts een gedeelte van de tekst kon worden gereconstrueerd.
Door referenties naar de tekstbronnen heeft hetgeen is weergegeven desalniettemin een hoge mate van betrouwbaarheid.

(1)-Spreuken 31:20
(2)-Spreuken 31:25(Vertaling Moshe Mossel-Jeruzalem)

Beide spreuken zijn ontleend aan Eshet Chail, het Loflied op de vrouw, dat op vrijdagavond onder de Shabbathliederen wordt gezongen.

In het boek "Verborgen in Brabantse Bodem" van Jan Bader
(ISBN:-90-70641-64-x) is een volledige vertaling van de tekst van deze steen opgenomen, vermoedelijk dus uit de periode, dat deze in een betere leesbare toestand verkeerde.

Deze is hieronder als citaat weergegeven, hoewel de bewerkers van mening zijn, dat in die gedeeltes waar de tekst ook nu nog ontcijferbaar is, deze vertaling niet overal correct is.

[citaat]
PT/
de liefdadige, lovenswaardige en rechtschapen vrouw,
die woonde als een roos temidden van een schoon, godsvruchtig volk.
Over de armen strekte zij haar handpalm.
Haar handen gingen uit naar de behoeftige.
Met kracht en praal was zij bekleed tot de laatste dag.
Mevrouw Hanna, dochter van de heer Asjer z.l.,
echtgenote van R.Josef Moerel Segal z.l.,
Overleden op de avond van de Heilige Sjabbat 10
Sjewat en begraven met eer op zondag 11 d.a.v. in het
jaar 608 kl.t.
[einde citaat]
Opmerking:-bij dit citaat staat dat zij overleden is in Roosendaal;
dit is onjuist:-zij overleed te Breda.


Johanna Andriesse was ca 1769 geboren te Bladel(*)
en zij was gehuwd met Joseph Moses Mo(e)rel geb te Kreitsnach
Duitsland in het jaar 1759

(*)-Op haar overlijdensakte staat als geboorteplaats Reusel, maar dat is verm. foutief

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #27 Breda 15-01-1848

Overlijden om half een in de nacht

In deze akte is haar naam:-Anna


Zij was de echtgenote van (119)01

Huwelijk: 27-11-1796 te Bladel

Vanaf het jaar 1796 hebben zij gewoond te Reusel, alwaar  dochter Elisabeth Joseph is geboren op 16-3-1798 en zoon Mozes in het jaar 1799, daarna is het gezin verhuisd naar Roosendaal alwaar nog twee zonen en een dochter zijn geboren.

Na het overlijden van haar echtgenoot is Johanna vertrokken naar Breda.

 
2011/11/28