Het Stenen Archief - Only completed research

[6305]

(119)7
3
Groenewoud
Jacob Samuel Levie
Ya'akov z.v. Shmu'eel ha-Levi
1)-Helene Lion 2)- Anthonetta (Hanna) Cohen
Samuel Levie & Eva Mozes
circa 1749
Reiskirchen
14-10-1827
23 Tishri 5588
Steenbergen
Oudenbosch
15-10-1827//24 Tishri 5588
Er is geen Nederlandse tekst
ובא הלוי כי יש
לו
חלק ונחלה
בג"ע ממעדני מלך
יען היה עזר לדל אורה והלך
הכין לו חיים עם עלות השחר
וענתה בו צדקתו ביום מחר
ה"ה כ יעקב ב"כ שמואל הלוי
נפטר ביום שמחת תורה ונקבר
ביום כ"ד תשרי שנת תקפ"ח

ת נ צ ב ה
בא הלוי כי יש
לו
חלק ונחלה
פרפרזה על דברים י"ב י"ב ששם כתוב
ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך

בג"ע ממעדני מלך
נראה מבוסס על
שמות רבה כה ח 

וענתה בו צדקתו ביום מחר

המקור נראה להיות חושן משפט סימן מג

 Dan komt de Leviet want voor hem is een aandeel en erfdeel in het Paradijs (*)  van de heerlijkheden des Konings(**)
Hij was de hulp voor de doortrekkende arme en zorgde voor betere levensomstandigheden bij het aanbreken van de ochtend.

En zijn rechtschapenheid zal dan getuigenis tegen hem afleggen, op eenen komende dag (***)

Deze is de ge'eerde Ya'akov zoon van de ge'eerde Shmu'eel ha-Levi, hij overleed op de dag van de Vreugde der Wet en werd begraven op de dag 14 Tishri van het jaar 5588
(*)-Parafrase op Deuteronomium 12:12:-
want hij heeft geen deel noch erve met ulieden
(Vertaling Statenbijbel)

(**)-Vermoedelijk gebaseerd op Shemot Raba 25:8

(***)-Genesis 30:33-[ook aangehaald in Choshen Mishpath
(commentaar op de sjulchan aruch)-siman 43]

Vertaling:-Pentateuchvertaling van O.R.Joel Vredenburg.

Deze spreuk in de Tenach komt uit de mond van Jacob tegenover Laban, en bij het gebruik ervan op de steen is ongewtijfeld gedacht aan de naam van de overledene, Jacob.Jacob Samuel Levi GROENEWOUD, slager, geboren ca. 1749 te Reiskirchen, overleden op 14-10-1827 te Steenbergen, begraven te Oudenbosch, zoon van Samuel  LEVI  en Eva  MOZES.

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #98 Steenbergen 14-10-1827

Overleden om half een namiddag.

Op de overlijdensakte zijn de namen van de ouders niet aangegeven.

Gehuwd (1) ca. 1777 te Hilvarenbeek met Helena LION, geboren ca. 1748 te Hilvarenbeek, overleden op 22-04-1811 te Steenbergen, dochter van Andries LION.
Gehuwd (2) op 09-09-1814 te Steenbergen met Anthonetta COHEN, 28 jaar oud, geboren op 27-06-1786 te Loon op Zand, overleden op 24-05-1845 te Steenbergen op 58-jarige leeftijd, dochter van Isac COHEN en Sara JACOBS.

De genealogische gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op
"Verborgen in Brabantse Bodem" van Jan Bader-pag.37,
[ISBN:-90-70641-64-x]
zonder verder documentair onderzoek.

Deze bron vermeldt, als onderdeel van de tekst van de steen:-
"Op onze hoogtijdagen was hij de voorganger".
Deze tekst is op geen enkele wijze te bespeuren op de steen, zoals die nu bestaat.

Aanvullend detail:-Een dochter Sara Levij Groenewoud trouwde met Joseph Cohen, een zoon van (119)5

2011/11/26