Het Stenen Archief - Only completed research

[6347]

(123)029
4
Simons
Martha Levie
Matta d.v. Yehuda
Haalman
Peres Haalman
Levie Simons & Vrouwtje (Froukje) Davids
00-06-1809
Sivan/Tamoez 5569 (zie opm.)
Emden, Koninkrijk Hanover, Dld
24-09-1888
19 Tishri 5649(zie opm.)
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
25-09-1868//20 Tishri 5649(zie opm.)
MARTHA SIMONS
פ"ט
אשת חיל כל  ימיה היתה 
עסוקה במצות ובצדקה ולגדל
בניה לתלמוד תורה ובטח בה לב 
בעלה מרת מטא בת ר יהודא
'סימן'ס נפטרה ביום ב דחול המוע
סכות ונקברה ביום ג בו שנת
תרמ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 


Hier is geborgen 
Een flinke vrouw, al haar dagen was zij
bezig met de heilige geboden en met barmhartigheid en met het opvoeden van haar zonen tot de studie van de Tora en het hart van haar echtgenoot vertrouwde op haar, Mevrouw Matti dochter van de heer Yehuda Simons, overleed op de tweede tussendag van Soekoth en werd begraven op de derde dag daarvan in het jaar 5649

T N Ts B H 


De in de tekst aangegeven tussendagen van Soekoth, waarop zij overleed, resp. begraven werd, lijken niet in overeenstemming te zijn met de datum  in de overlijdensakte, omgezet in de Joodse dagen.(vlg. de Diaspora telling waarop 2 dagen Soekoth voorafgaan aan de tussendagen).
De overlijdensdag 24-09-1888 (19 Tishri 5649) de 5e dag Soekoth, is dus vlg. de diaspora telling de derde dag van Chol Ha-Moeed en niet de tweede dag zoals de steen aangeeft.Waarop de begrafenisdatum een dag later op de vierde dag Ch"h"m valt en niet op de derde.
In Israel (het Heilige Land) waar de feestdagen 1 dag zijn en niet 2,  zou dit alles juist zijn geweest.

Ter vergelijk bv. (123)030 - waar 19 Tishri de derde dag c"h"m is en waar het dus juist is.

De Hebreeuwse  tekst heeft twee vreemde spellingen -Mati ipv van Matta, en ook de familienaam Simons is vreemd uitgespeld.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 217 uit 801)  
Gemeente: Hoogezand  
Datum: 27-08-1840
Aktenr: 38
Voor de Akte van Bekendheid verklaren haar ouders, Levie Simons, koopman (65 jaar) en zijn echtgenote Vrouwke Davids, koopvrouw (67 jaar), en twee goede bekenden - Esther Abrahams Cohen en Philippus Groenstad, die alle vier woonachtig zijn te Martenshoek, dat ze weten dat Martha Levie Simons in de maand Junij 1809 geboren is te Embden in het Koninkrijk Hanover.
Dat zij "aangezien er ten tijde en op de plaats harer geboorte geene geboorteakten gehouden werden, en zij tot de Israëlitische Godsdienst behoorde, niet is gedoopt geworden".  
Vier getuigen verklaren dat "Peres Haalman, koopman wonende te Calkwijk bij Hoogezand, zoon van Marcus Nathan Haalman en van mede wijlen Hendelina Peres Emanuel in de maand Augustus des jaars zeventien honderd zes en negentig te Amsterdam is geboren."

Aangezien de exacte datum en het uur van haar geboorte niet bekend zijn, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet precies vastgesteld worden.


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 140
Aangiftedatum: 24-09-1888 
Overledene Martha Levie Simons
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-09-1888
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Kalkwijk gem. Hoogezand 
Vader Levie Simons 
Moeder Vrouke Davids 
Partner Peres Haalman
Relatie: weduwe 
Nadere informatie  geboortepl: Emden Duitsland; beroep overl.: inlandsch kramersche 

Uur van overlijden: des morgens te drie uur  

 

Zij was echtgenote van (123)048, zus van (123)033a en (123)037, schoonmoeder van (123)092, schoonzus van (123)036, moeder van (123)023 en (123)091, [Wageningen] (136)376, [Bussum] (149)i3-12, [Appingedam] (178351522 en [Diemen] (400)b07-28.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 38
Datum: 27-08-1840 
Bruidegom Peres Haalman
Geboorteplaats: Amsterdam 
Bruid Martha Levie Simons
Geboorteplaats: Emden, Dld 
Vader bruidegom Marcus Nathan Haalman 
Moeder bruidegom Hendelina Peres Emanuel 
Vader bruid Levie Simons 
Moeder bruid Vrouwke Davids 
Nadere informatie  geboortedatum bruidegom: 00 08 1796; beroep bruidegom: inlandsche kramer; geboortedatum bruid: 00 06 1809; beroep bruid: inlandsch kramersche; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: voddenkoper; bruidegom 43 jaar; bruid 31 jaar; wettiging van Levi geb 12-10-1837 Hoogezand en Frouwke geb 11--02-1840

Haar ouders waren beiden in Amsterdam geboren. Haar vader Levie Simons is op 06-11-1846 in Hoogezand overleden. Zijn ouders, Simon Simons en Sophia (overlijdensakte 120), kwamen oorspronkelijk uit Liebgewitz in Bohemen.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10497.shtml
Martha en Peres hadden acht kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/223257/leentje-haalman
Vier kinderen van hun zoon Marcus zijn in de Shoah omgekomen:
Leentje en Schoontje Haalman zijn op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, en Marike is daar op 09-04-1943 vermoord.
Peres Haalman en zijn echtgenote Kaatje Vega zijn op 01-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Vier kinderen van hun zoon Nathan zijn in de Shoah omgekomen: Martha Simons-Haalman en haar echtgenoot Sam Simons zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Nathan is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord en hun dochter Geeltje Lievendag Simons op 11-12-1942 in Auschwitz. 

Hendrina Simons Haalman en haar echtgenoot Jacob Simons zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Betje Valk Haalman en haar echtgenoot Philip Valk zijn op 20-03-1943 vermoord in Sobibor, en hun dochter Gaaltje Gelina de Jong-Valk op 12-10-1942 in Auschwitz. 

Philip Levie Haalman en zijn echtgenote Eva Sanders zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord, evenals hun dochter Mietje de Jong-Haalman. Hun zoon Levie Comprecht Haalman, zijn echtgenote Elise de Jonge en hun dochtertje Eva Selina (7 maanden) zijn op 12-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Eduard Haalman is op 31-01-1943 in Auschwitz vermoord.

2022/01/03
bnnch