Het Stenen Archief - Only completed research

[6348]

(123)030
5
Levij (Levie)
Corlina
Keile d.v. Me'ir ha-Levi
Meijer Levij & Gelle Joosten
04-02-1872
26 Shevat 5632
Sappemeer
23-09-1888
19 Tishri 5649
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
Geen Nederlandse tekst aan deze kant, maar aan de andere kant staat: 
Hier rust
CORLINA LEVIE
Geb. 26 Sebath
5632
overl. 19 Tisri
5649
H.A.R.I.V.
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
מצבת
קבורת נערה בתולה צנועה
וחמודה מ קילא בת כ מאיר
הלוי כשושנה עודה בשבע
עשרה שנה כרת חוט חייה
יום ג דחו"ה של חג האסיף 
נאספה אל עמה ונקברה
ביום ד בו
שנת תרמ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
De bewerkers vonden het gebruik van de stam כרת misplaatst; ook wegens de associatie met כרת/uitroeing, ook omdat er genoeg andere opties waren, bijv. נפסק, נחתך, נקרע. En ook de vorm van het werkwoord past  niet.
Gedenksteen
Van het begraven van een maagdelijk en bescheiden 
en lieflijk jong meisje, de mej. Keile dochter van de ge'eerde Me'ir
Ha-Levi, als een roos, terwijl zij nog 17 jaar was, werd haar levensdraad doorgehakt op
de derde dag van de tussendagen van het inzamelfeest der oogst (bijnaam voor Soekoth-het Loofhuttenfeest) en werd begraven
op de vierde dag daarvan in het
jaar 5649

T N Ts B H 

Bron  Burgerlijke Stand - Geboorte
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Sappemeer
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 05-02-1872
Kind: Carolina Levij
Geslacht: V
Geboortedatum: 04-02-1872
Geboorteplaats: Sappemeer
Vader: Meijer Levij, vleeschhouwer te Sappemeer
Leeftijd: 44 jaar 
Moeder: Gelle Joosten 
Leeftijd: 44 jaar
Uur van geboorte: des avonds te negen uur 

Aangezien haar geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 65
Aangiftedatum: 24-09-1888 
Overledene Corlina Levij
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-09-1888
Leeftijd: 16
Overlijdens- en geboorteplaats: Sappemeer 
Vader:  Meijer Levij, koopman en vleeschhouwer te Sappemeer
Moeder: Gelle Joosten, wonende te Sappemeer
Uur van overlijden: des avonds te half elf  

Aangezien haar overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

 

Zij was een dochter van (123)032 en (123)045, kleindochter van (123)009 en (123)016, en zus van (123)042.

Verdere informatie over het gezin Levij
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 91
"Zo diende Meijer Levie, wiens aanvrage voor een hinderwetvergunning uit 1877 een van de oudst teruggevondene is, zijn slagerij zo in te richten dat de slachtingen geheel binnenshuis verricht werden - wat de kans op ongedierte op het vlees verminderde - en het slachtafval moest direct uit uit de slagerij verwijderd worden."

p. 97-98 "Hoe was de levensstandaard van deze slagers? Van sommigen weten we dat ze personeel hadden. Simon de Beer, Levie van der Hak en Meijer Levie uit Sappemeer meldden in 1889 alle drie dat ze twee volwassen knechten in dienst hadden. Dat lijkt te wijzen op enige welstand, de zaken gingen zo goed dat de slagers personeel nodig hadden om het werk klaar te krijgen. Toch kregen deze slagers alle drie geringe aanslagen in de Hoofdelijke Omslagen van de gemeente Sappemeer. In 1889 schatte men hun inkomen tussen f 600 en f 700. Ze werden in de laagste belastingklasse aangeslagen. 
Anderszijds [...]. Meijer Levie stond op de kiezerslijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen, waarop iemand alleen geplaatst werd als hij genoeg belasting betaalt om den census te halen."


2022/01/04
bnnch