Het Stenen Archief - Only completed research

[6352]

(123)033a
5
Simons
David Levie
David z.v. Yehuda
1)-Roosje Neuwitter-2)-Eva Neuwitter-3)-Frouke Cohen-4)-Marijke Kampion
Levie Simons & Vrouwtje (Froukje) Davids
25-11-1811
9 Kislev 5572 (zie opm.)
Groningen
08-04-1898
16 Nissan 5658
Kalkwijk, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
10-04-1898//18 Nissan 5658
HIER RUSTEN
DAVID LEVIE 
SIMONS 
overled. 8 APRIL 5658
16 NISAN


David Levie Simons deelt deze steen met zijn vierde echtgenote Marieke Kampion die vier dagen eerder was overleden.

In de aktes heet zij Marijke.
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
מצבת קבורת
כ דוד בן יהודא
המכונה סימאנס
שהלך לעולם הנצחי 
שכלו טוב ליל שני של 
פסח ונקבר ביום ב
דח"ה"מ פסח שנת תרנ"ח
לפ"ק

ת נ צ ב ה  

 

 

מצבה משותפת לבעל ואשתו 
כשהפסוק העליון משותף לשניהם
De geliefden en de aangenamen werden niet gescheiden in hun leven noch in hun dood
Een gedenksteen voor het begraven van
De ge'eerde David zoon van Yehuda
Genaamd Simons
Die ging naar de Eeuwige Wereld 
Welke volmaakt goed is in de tweede nacht van  Pesach en werd begraven op de tweede tussendag (chol hamo'eed) van Pesach van het jaar 5658

T N Ts B H 

Dit is een dubbelgraf met zijn (vierde) echtgenote en de bovenspreuk
is gezamenlijk voor beide overledenen.
De bron is Samuel II 1:23

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 125 uit 346) Archieflocatie  Drents Archief, Borger
Aktenr: 11
Datum: 21-10-1833
Aktenummer: 11  Datum: 21-10-1833 
David Simons, inlandsche kramer te Martenshoek, gemeente Hoogezand, woonachtig heeft een acte van bekendheid nodig "ten einde zijn geboorteakte te vervangen".

Zeven getuigen, van wie de eerste twee zijn ouders (Levi Simons koopman, en Froukje Davids, beiden woonachtig te Kalkwijk) verklaren dat de gemelde David Simons een zoon is van Levi Simons en Froukje Davids, en dat hij is geboren te Groningen op 25-11-1811. 

Op zijn Certificaat van Militie wordt zijn geboortedatum ook vermeld als 25 November 1811.

Aangezien het uur van zijn geboorte niet bekend is, kan zijn geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 48  Aangiftedatum: 08-04-1898 
Overledene David Simons  Geslacht: Man geboortepl: Groningen
Overlijdensdatum: 08-04-1898
Leeftijd: 86  Overlijdensplaats: Kalkwijk gem. Hoogezand 
Vader David Simons   Moeder Froukje Davids 
Echtgenoot van  Marijke Kampion
Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie: wedn.v. Vrouwke Cohen; wedn.v. Aaije Naiwitter; wedn.v. Roosje Jakobs Naiwitter; beroep overl.: koopman 

Uur van overlijden: des nachts te twee uur

Zijn derde echtgenote was (123)021 en zijn vierde (123)033b; hij was een broer van (123)029 en (123)037, een zwager van (123)036, en een vader van (123)109, [Bussum] (149)13-12 en [Oude Pekela] (96)112.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Drents Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0166.004  Inventarisnr: 1833
Gemeente: Borger  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11  Datum: 21-10-1833 
Bruidegom David Simons  Geboortedatum: 25-11-1811  Geboorteplaats: Groningen 
Bruid Roosje Jakobs Naiwitter geboortedatum bruid: 00 00 1809 Geboorteplaats: Drouwenerveen (Borger) 
Vader bruidegom Levie Simons   Moeder bruidegom Froukje Davids 
Vader bruid Jakob Salomons Naiwitter   Moeder bruid Frouke Mozes    

Roosje Jakobs Naiwitter is op 03-12-1845 op 35-jarige leeftijd overleden in Kalkwijk (Family Search, image 535 uit 553).  David Simons is een jaar later met zijn schoonzuster Aaij Naiwitter hertrouwd.

 Bron:  Burgerlijke Stand - Huwelijk   Gemeente: Hoogezand  

Aktenummer: 43  Datum: 10-12-1846 
Bruidegom: David Simons, inlandsch kramer  Geboortedatum: 25-11-1811  Geboorteplaats: Groningen  Leeftijd: 35 jaar
Bruid: Aay Naiwitter  Geboortedatum: 29-03-1813  Geboorteplaats: Drouwenerveen, gemeente Borgen  Leeftijd: 33 jaar
Vader bruidegom: David Simons, voddenkoper   Moeder bruidegom: Froukje Davids 
Vader bruid: Jacob Salomons Naiwitter, overleden   Moeder bruid: Frouke Mozes, wonende te Martenshoek 
Voor dit huwelijk werd o.a. de geboorteakte overhandigd van Schoontje Simons, de "in onecht geboren dochter van de bruidegom en bruid".

Schoontje Simons werd geboren op 28-10--1846 in Kalkwijk (aktenr. 158). Hierin wordt vermeld dat haar ouders David Simons en Aaij Naiwitter beiden ongehuwd waren, en dat haar moeder zijn huishoudster was. Uit de handgeschreven opmerking in de kantlijn blijkt dat Schoontje bij het huwelijk van haar ouders erkend werd. 

Aaije Naiwitter is op 08-11-1854 op 41-jarige leeftijd overleden in Kalkwijk (aktenr. 116). David Simons is het jaar erna met Vrouwke Cohen getrouwd.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 48  Datum: 14-06-1855 
Bruidegom David Simons  Geboorteplaats: Groningen 
Bruid Vrouwke Cohen  Geboorteplaats: Sappemeer 
Vader bruidegom Levi Simons   Moeder bruidegom Froukje Davids 
Vader bruid Levi Simons Cohen   Moeder bruid Gielke Salomons 
Nadere informatie  beroep bruidegom: inlandschekramer; beroep vader bruidegom.: voddenkoper; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 43 jaar; bruid 41 jaar; weduwnaar van Aaije Naewitter 

Vrouwke Cohen is op 14-03-1874 op 60-jarige leeftijd overleden te Kalkwijk (aktenr. 27).  David Simons is ruim een half jaar erna met Marijke Kampion hertrouwd.

 Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Nieuweschans  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10  Datum: 24-09-1874 
Bruidegom David Simons  Geboorteplaats: Groningen 
Bruid Marijke Kampion  Geboorteplaats: Beerta 
Vader bruidegom Levi Simons   Moeder bruidegom Froukje Davids 
Vader bruid Levie Kampion   Moeder bruid Hillechien Sanders 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: koopvrouw; bruidegom 62 jaar; bruid 49 jaar; weduwnaar van Vrouwke Cohen.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/3562.shtml
Roosje Naiwitter/Neuwitter overleed een maand na de geboorte van haar zevende kindje Jacob, die op 01-11-1845 in Hoogezand was geboren, waar haar andere zes kinderen ook zijn geboren. 

Zijn tweede echtgenote Aaij(e) of  Eva is twee jaar na de geboorte van haar derde kind Leentje overleden. 

Met zijn derde echtgenote Frouwke Cohen heeft hij nog twee zoons gekregen.

Zijn vierde en laatste huwelijk met Marijke Kampion was kinderloos. Zij was weduwe van Lazarus van Gelder met wie zij op 09-07-1851 was getrouwd in Beerta. Zij is op 49-jarige leeftijd met Levie getrouwd toen hij 62 was. Het echtpaar is nog 23 jaar samen geweest.

https://www.joodsmonument.nl
Drie kinderen van zijn zoon Levie Simons uit zijn eerste huwelijk met Roosje Neuwitter, zijn in de Shoah omgekomen: Benjamin en Sophia in Auschwitz, en Frouwkelina van Raalte-Simons in Sobibor.

Freerk Wolf, een zoon van zijn dochter Leentje Wolf-Simons uit zijn tweede huwelijk met Eva Neuwitter, is met zijn gezin in de Shoah omgekomen: Freerk, zijn echtgenote Johanna Sophia Colthof, en hun zoons  Jozef Benjamin en Benjamin Wolf zijn in Auschwitz vermoord.

Vier kinderen van zijn dochter Schoontje Dalsheim-Simons uit zijn tweede huwelijk met Eva Neuwitter zijn in de Shoah omgekomen: Daniël en Frouwke zijn in Sobibor vermoord, en Eva en Marieke in Auschwitz.

Zijn zoons Simon en Freerk uit zijn derde huwelijk met Vrouwke Simons zijn in de Shoah omgekomen.
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/132451/simon-simons
Simon Simons is geboren op 05-09-1857 in Hoogezand en is op 09-11-1942 vermoord in Auschwitz. Zijn dochter Marieke Menko-Simons is op 22-10-1943 vermoord in Auschwitz. Zijn dochter Sophie Haas-Simons, haar echtgenoot Karel Haas en hun zoon Maurits Isidoor Haas (11) zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Freerk Simons (12-07-1859, Hoogezand) en zijn echtgenote Mina Blumenkrohn zijn op  en op 14-05-1943 vermoord in Sobibor. 
Hun dochter Lina de Leve-Simons en haar echtgenoot Benjamin de Leve zijn op 13-03-1943 vermoord in Sobibor, en hun zoon Freerk is vermoord in Auschwitz. Hun dochter Bertha Drilsma-Simons is op 15-10-1944 vermoord in Auschwitz en haar echtgenoot Martin Drilsma op 24-08-1942 in Birkenau. Hun dochter Emma Roos-Simons is op 06-03-1944 vermoord in Auschwitz.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 105
"De handel van deze afvalstoffen was grotendeels in Joodse handen. De boedelinventaris die David Levie Simons naar aanleiding van zijn derde huwelijk moest laten opstellen toont ons het een en ander over de negentiende eeuwse afvalstofhandel.
Simons had in 1857 bij testament zijn derdevrouw Frouke Levie Cohen tot zijn enige erfgename benoemd. Hierbij zag hij de rechten van zijn kinderen uit zijn vorige huwelijken met de zusjes Roosje en Eva (Aale) Jacobs Neuwitter over het hoofd.
Naast de afvalstoffenhandel waren de Simonsen rond 1861 echter ook actief in de handel in manufacturen.
Ook Freek Simons, een kind uit David Levie Simons derde huwelijk, stuitte op bezwaren toen hij vergunning vroeg om een pakhuis te bouwen waarin metalen bewaard konden worden en waarin hij een huidenzouterij wou starten."
p. 108 "Na de dood van zijn derde vrouw, Frouke Cohen, in 1874 werd weer een boedelbeschrijving gemaakt ten behoeve van de kinderen uit dit huwelijk, waaronder de later zo succesvolle Freerk. Opvallend daarin is dat de manufacturenvoorraad uit de kasten verdwenen was. Simons handelde alleen nog in metalen, honing, vodden, vellen en varkenshaar. Dat het hem in latere jaren beter ging blijkt uit het aanwezige goud en zilver. In de eerdere boedelbeschrijving ontbrak dit.
Simons had kennelijk winstgevende zaken gedaan. Hij had door die drukke zaken echter geen tijd gevonden Nederlands te leren schrijven: alle notariële aktes tekende hij in het Hebreeuws. Vier dagen na de dood van zijn vierde echtgenote overleed hij op zevenentachtigjarige leeftijd."

2022/01/05
bnnch