Het Stenen Archief - Only completed research

[6355]

(123)036
5
Coltof
Salomon
Shlomo z.v. Ya'akov
Leentje Simons
Jacob Aarons Coltof & Hester Josephs Kohen
28-12-1821
5 Tevet 5582
Heerenveen
01-07-1905
28 Sivan 5665
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
03-07-1905//30 Sivan 5665
HIER RUST
SALOMON COLTOF
geb. 5 Tebet 5582,
overl. 28 Siewan 5665.
וישכב שלמה עם אבותיו
פ"נ
שלם בתורתו עד יום מותו
לבו כפיו כי הלך בתומו
מכבד יוצרו וחרד על דברו
הן כל אלה חשק שלמה
פו"מ כ שלמה בן  כ יעקב כלטב
ושם אמו אסתר נפטר ש"ק כ"ח
סיון ונקבר ביו' ב א דר"ח תמוז
תרס"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En Shlomo legde zich ter ruste bij zijn voorvaderen
Hier rust
Volmaakt in zijn Leer tot de dag van zijn dood
Zijn hart was als zijn mond want hij ging ingetogen voort,
Zijn Schepper vererend en in vreze voor Zijn woord
Dat alles was waar Shlomo naar streefde
Leider en bestuurder de ge'eerde Shalomo zoon van de ge'eerde Ya'akov
Coltof
En de naam van zijn moeder was Esther, overleden op de Heilige Shabbath de 28ste
Sivan en werd begraven op maandag de eerste dag van Rosh Chodesh (Nieuwemaandag) Tammoez
5665

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Koningen I 11:43

De eerste letters van de eerste vier regels geven zijn naam Shlomo

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie: Tresoar  
Gemeente: Schoterland  Soort akte: Geboorteakte
Blad: 109  Datum van aangifte: 30-12-1821
Kind: Salomon Geslacht: M  Geboortedatum: 28-12-1821  Geboorteplaats: Heerenveen 
Vader: Jacob Aarons Colthof, koopman te Heerenveen
Leeftijd:  31 jaar
Moeder: Hester Josephs Cohen, woonachtig te Heerenveen 
Uur van geboorte: des avonds ten half twaalf uren

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 102  Aangiftedatum: 02-07-1905 
Overledene Salomon Coltof  Geslacht: Man  geboorteplaats: Heerenveen 
Overlijdensdatum: 01-07-1905
Leeftijd: 83  Overlijdensplaats: Martenshoek gem. Hoogezand, huisnr. A12  
Vader Jacob Coltof   Moeder Hester Cohen
Weduwnaar van Leentje Simons

Uur van overlijden: des namiddags te vijf en een half uur

Hij was echtgenoot van (123)037, zoon van (123)007 en (123)019, broer van (123)024, (123)027, (123)053 en (123)075, oom van (123)069, (123)100, (123)101, (123)102 en (123)105, en een zwager van (123)072, (123)029 en (123)033a.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30  Datum: 01-08-1844 
Bruidegom Salomon Coltof  Geboortedatum: 28-12-1821  Geboorteplaats: Heerenveen  Woonplaats: Martenshoek
Bruid Leentje Simons  Geboortedatum: 10-04-1819  Geboorteplaats: Sappemeer  Woonplaats: Martenshoek
Vader bruidegom Jacob Aarons Coltof   Moeder bruidegom Hester Josephs Cohen, beide wonende te Martenshoek
Vader bruid Levie Simons   Moeder bruid Vrouwtje Davids, beide wonende te Martenshoek
Nadere informatie  beroep bruidegom: inlandschekramer; beroep bruid: inlandschekramersche; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruidegom: inlandschekramersche; beroep vader bruid: inlandsche kramer; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/179.shtml
Salomon en Leentje hadden negen kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. Het laatste kindje werd levenloos geboren.

www.joodsmonument.nl
Zeven kinderen van hun dochter Hester en Levie de Vries zijn in de Shoah omgekomen:
Simon, Salomon en Betje Simons-de Vries zijn in Sobibor vermoord, en Nathan, Heiman, Jacob en Frouktje Kampion-de Vries in Auschwitz. 

Drie kinderen van hun zoon Jacob zijn in de Shoah omgekomen:
Abraham in Sobibor, en Leentje Godschalk-Colthof en Estella Cohen-Coltof in Auschwitz.

Vier kinderen van hun zoon Levie en zijn echtgenote Frederika Sekkel zijn in de Shoah omgekomen:
Frederika Coltof-Sekkel en Minka van Daelen-Coltof in Sobibor, en Abraham, Jacob en Lena van Daelen-Coltof in Auschwitz.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappenin Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
"Vele jaren hoorde hij [Zekkel] met zijn inkomen bj de drie Joden in Hoogezand die het meest verdienden: veehandelaar Simon Levie en slager en koopman Salomon Colthof" (p.113)

[Zoals in vele andere dergelijke gevallen gebruikelijk is, wordt ook op de zerken in Kolham soms vermeld dat iemand een functie in de Joodse gemeente had.] 
"Ook van S. Colthof (steen nr. 106), L.D. Cohen (steen n. 93), A.W. Sekkel (steen nr. 60) en L. Aptroot (steen nr. 59) wordt vermeld dat ze kerkbestuurder waren." (p. 246)

2022/01/10
bnnch