Het Stenen Archief - Only completed research

[6356]

(123)037
5
Simons
Leentje
Lea d.v. Yehuda
Colthof
Salomon Coltof
Levie Simons & Vrouwtje (Froukje) Davids
10-04-1819
16 Nissan 5579
Sappemeer
23-02-1902
16 Adar I 5662
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
24-02-1902//17 Adar I 5662
HIER RUST LEENTJE SIMONS
ECHTGENOOTE VAN
SALOMON COLTOF OVERLEDEN
16 ADAR RISCHON 5662
         23 FEBRUARI                     
  IN DEN OUDERDOM VAN 83 JAAR.
אשת חיל עטרת בעלה
פ"ט
לבוש תפארתה צדקה
אך במשרים פעמיה
אצרה יראת אל
לעני פרשה כפיה
הדר וכבוד לבעלה
ועטרת צבי לבניה
ה"ה לאה בת יהודה סימאנס אשת
כ שלמה כלטב ושם אמה פרומד
נפטרה ביום א ט"ז אדר ראשון
ושבה לעפרה י"ז בו תרס"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Een flinke vrouw de kroon van haar man
Hier is geborgen
Weldoen was het kleed van haar pracht
Slechts in rechtschapenheid waren haar schreden
Haar schatkist was het ontzag voor God
Naar de arme strekte zij haar handpalm uit
Pracht en ere was zij voor haar echtgenoot
En een sierlijke krans voor haar zonen
Deze is Lea dochter van Yehuda Simons, de vrouw van
De ge'eerde Shlomo Coltof en de naam van haar moeder was Frommet
Overleden op zondag 16 Adar I
En teruggekeerd naar haar stof de 17e daarvan 5662

T N Ts B H 
De drie vergrote letters geven haar naam Lea.
De bovenspreuk is uit Spreuken 31. De vierde regel eveneens.
De vijfde regel heeft als bron Jesaja 28:5 (vertaling Statenbijbel)

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Sappemeer  Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 22  Aangiftedatum: 12-04-1819  
Kind: Leentje Geslacht: V Geboortedatum: 10-04-1819 Geboorteplaats: Sappemeer
Vader: Levie Simons, kramer Leeftijd: 55 jaar   
Moeder Vrouwtje Davids  
Uur van geboorte: des avonds om 10 uren  
Aangezien haar overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.  

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34  Aangiftedatum: 24-02-1902 
Overledene Leentje Simons  Geslacht: Vrouw geboorteplaats: Sappemeer 
Overlijdensdatum: 23-02-1902
Leeftijd: 82  Overlijdensplaats: Hoogezand, no. G91  
Vader Levie Simons   Moeder Vrouwtje Davids, beiden overleden  
Echtgenote van Salomon Coltof, wonende te Hoogezand

Uur van overlijden: des morgens te vier uur  
 

Zij was echtgenote van (123)036, zus van (123)029 en (123)033a, schoondochter van (123)007 en (123)019, en schoonzus van (123)024, (123)027, (123)053 en (123)075.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30  Datum: 01-08-1844 
Bruidegom Salomon Coltof  Geboortedatum: 28-12-1821  Geboorteplaats: Heerenveen 
Bruid Leentje Simons  Geboortedatum: 10-04-1819  Geboorteplaats: Sappemeer  
Vader bruidegom Jacob Aarons Coltof   Moeder bruidegom Hester Josephs Cohen 
Vader bruid Levie Simons   Moeder bruid Vrouwtje Davids 
Nadere informatie  beroep bruidegom: inlandschekramer; beroep bruid: inlandschekramersche; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruidegom: inlandschekramersche; beroep vader bruid: inlandsche kramer; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/179.shtml
Leentje kwam uit een gezin van vier kinderen, van wie het eerste kindje in Emden (Dld) is geboren. Haar broer David Levie is viermaal getrouwd.

Salomon en Leentje hadden negen kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. Het laatste kindje werd levenloos geboren.

www.joodsmonument.nl
Zeven kinderen van hun dochter Hester en Levie de Vries zijn in de Shoah omgekomen:
Simon, Salomon en Betje Simons-de Vries zijn in Sobibor vermoord, en Nathan, Heiman, Jacob en Frouktje Kampion-de Vries in Auschwitz. 

Drie kinderen van hun zoon Jacob zijn in de Shoah omgekomen:
Abraham in Sobibor, en Leentje Godschalk-Colthof en Estella Cohen-Coltof in Auschwitz.

Vier kinderen van hun zoon Levie en zijn echtgenote Frederika Sekkel zijn in de Shoah omgekomen:
Frederika Coltof-Sekkel en Minka van Daelen-Coltof in Sobibor, en Abraham, Jacob en Lena van Daelen-Coltof in Auschwitz.

Verdere bijzonderheden
"Salomon (1821-1905) zat in het kerk- en in het schoolbestuur. Hij was net als zijn vader slager en deed het economisch zeer goed want later stond hij te boek als rentenier. Hij bezat een aantal eenkamerwoningen in Hoogezand, die hij verhuurde. Naast Salomon ligt zijn vrouw begraven: Leentje Simons (1819-1902), zij werd drieëntachtig jaar en was 'de kroon van haar echtgenoot' (Spreuken 12:4)."
De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen, Han Lettinck, p. 66.
2022/01/07
bnnch