Het Stenen Archief - Only completed research

[6359]

(123)040
4
Odewald
Asser
Asher z.v. Chaim Odewald
Heiman Odewald & Henrietta Hausmann
02-02-1868
10 Shevat 5628 (zie opm.)
Schildwolde, gem. Slochteren
24-12-1898
11 Tevet 5659
Schildwolde, gem. Slochteren
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
ASSER ODEWALD
geb. 5628
overl. 11 Tebeth 5659

אשר על מפרצו ישכן
פ"נ
אשר בן כ חיים
אדעואלד מת בשנת
שלשים ואחד חייו
ביום שק י"ט  טבת
תרנ"ט

ת מ כ 
הפסוק העליון משירת דבורה -פסוק י"ז
שופטים 5:17
בחירת הפסוק קצת תמוה כי הקשרו ביקורתית 
על כך ששבט אשר לא בא לעזרתה במלחמה נגד סיסרא

שלשים ואחד חייו צ"ל שלשים ואחד לחייו


Asher zal verblijven aan zijn baai
Hier Rust
Asher zoon van de ge'eerde Chaim
Odewald, overleed in zijn 31ste levensjaar
op de Heilige Shabbath 19 Tevet 
5659

Moge hij in ere rusten.
De bovenspreuk is uit Het Lied van Debora-strofe 17.
De keuze doet wat vreemd aan, want in feite is dit geen lof,
maar een critiek op de stam Asher, die Debora niet te hulp kwam in haar strijd tegen Sisera.
Topografisch verwijst dit naar de baai van Akko-Haifa-behorend tot het grondgebied van de stam Asher
(De vertaling van de Statenbijbel is in dit geval niet gevolgd)

De overlijdensdatum 19 Tevet is fout en moet zijn 11 Tevet, zoals de Nederlandse tekst aangeeft.Wel juist aangegeven is dat hij op Shabbath overleed.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente:
Datum van aangifte: 04-2-1868
Aktenr: wq
Kind: Asser
Geslacht: M
Datum van geboorte: 02-02-1868
Plaats van geboorte: Schildwolde
Vader: Heiman Odewald, vleeschhouwer te Schildwolde
Leeftijd: 42 jaar
Moeder: Henriëtta Hausmann, wonende te Schildwolde
Uur van geboorte; des avonds te zes uur

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Slochteren
Datum van overlijden:-24-12-1898
Datum van aangifte: 25-12-1898
Aktenr: 188
Overledene: Asser Odewald
Leeftijd: 30 jaar
Plaats van overlijden: Schildwolde
Plaats van geboorte: Schildwolde
Vader: Heiman Odewald, overleden
Moeder: Henriëtta Hausmann, wonende te Schildwolde
Uur van overlijden: des namiddags te drie uur
Asser was een zoon van (123)044 en (123)078, kleinzoon van (123)010 en (123)018, en (123)006 en (123)012, en een broer van (123)058.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/5596.shtml
Asser kwam uit een gezin van zeven kinderen die allen in Schildwolde zijn geboren. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/134050/elize-de-vries-odewald
Zijn jongste zus Eliza de Vries-Odewald werd op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Haar zoons Izaak de Vries en Heiman Asser de Vries werden op 28-02-1943 in Auschwitz en op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.

2022/01/07
bnnch