Het Stenen Archief - Only completed research

[6365]

(123)046
5
Cohen
Lasarus (Lazarus) Samuel
El'azar (Eliezer) z.v. Shmu'eel ha-Cohen
Rosina (Sientje) Samuels ten Brink
Samuel Mozes Cohen & Brendel Lazarus Cohen
05-03-1814
14 Adar 5574 (opm.)
Hoogezand
02-02-1890
12 Shevat 5650
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
14 Shevat 5650//04-02-1890
Hier rust
LAZARUS SAMUËL
COHEN,
geb. 557-4,
overl. 5650.
מצבת
קבורת איש ישר ותמים
בדרכיו ה"ה כ אלעזר
בן כ שמואל הכהן הלך
לעולמו ביום א י"ב שבט
והובל למנוחת קברו ביום
ג י"ד בו תר"ן לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Gedenksteen 
Van het begraven van een  man, rechtschapen en ingetogen
In zijn wandel, deze is de ge'eerde El'azar (Eliezer)
Zoon van de ge'eerde Shmu'eel ha-Cohen, hij ging 
Naar zijn Eeuwige Wereld op zondag 12 Tevet 
En werd naar de rust van zijn graf gedragen op dinsdag
de 14de daarvan 5650

T N Ts B H 

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Hoogezand
Datum van aangifte: 07-03-1814
Aktenr: 25
Kind: Lasarus
Geslacht: M
Datum van geboorte|: 05-03-1814
Plaats van geboorte: Hoogezand, huisnr: A1
Vader: Samuel Mozes Cohen, vleeschhouwer
Leeftijd: 39 jaar
Moeder: Brendel Lasarus
Uur van geboorte: des avonds te elf uur
Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.


Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Hoogezand
Datum van aangifte: 03-02-1890
Aktenr: 15
Overledene: Lasarus Cohen
Leeftijd: 75 jaar
Datum van overlijden 02-02-1890
Plaats van overlijden: Martenshoek, huisnr A22
Vader: Samuel Mozes Cohen, overleden
Moeder: Brendel Lasarus, overleden
Weduwnaar van Rosine Samuels ten Brink
Des avonds te vijf uur
Hij was vader van (123)025 en (123)114, grootvader van (123)087 en echtgenoot van [Veendam] (186)0427.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/9563.shtml
Volgens dit gegevensbestand zou het echtpaar in 1846 in Veendam zijn getrouwd.
Dit gegeven kon echter op geen enkele wijze worden geverifieerd, en huwelijksakten of extracten konden niet worden opgespoord.

Lazarus en Rosina hadden zeven kinderen, van wie het eerste en vierde kindje levenloos geboren was.
Hun dochters Brendel en Leentje zijn beiden met Heiman Mozes Aptroot getrouwd geweest. Na het overlijden van Brendel op 14-12-1879 is hij op 02-08-1882 met Leentje getrouwd.

Vijf van hun kleinkinderen zijn in de Shoah omgekomen;
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/29048/alagonda-hendrina-aptroot
Alagonda Hendrina Aptroot (van hun dochter Brendel) is op 23-10-1873 in Hoogezand (Martenshoek) geboren en op 27-08-1943 in Auschwitz vermoord.
"Alagonda Hendrina Aptroot verbleef ten tijde van haar arrestatie door de Nazi's aan de Lepelstraat 1 (toen A194) in Groenlo bij haar zus [halfzus] Mathilda Philip(s)-Aptroot en zwager Ruben Philip(s). Ruben Philip(s) was al voor de oorlog weduwnaar en trouwde in de oorlog met Mathilde Aptroot, de zuster van zijn overleden vrouw Rosina Aptroot."
Alagonda wordt herdacht op een gedenkteken in Groenlo.

Mozes Aptroot (van hun dochter Brendel) en zijn echtgenote Vrouwkje Frank zijn op 23-04-1943 in Sobibor vermoord en hun zoon Jacob Lazarus op 21-05-1943. Hun zoons Evan Hartog en Herman Frederik zijn op 30-09-1942 en 30-11-1944 in Auschwitz vermoord.

Bertha Aptroot (van hun dochter Leentje) is op 09-04-1943 in Sobibor vermoord, haar echtgenoot Mozes Davids is op 03-09-1942 in Auschwitz vermoord, en hun dochters Evelina Helena en Helena Allegonda zijn daar op 30-09-1942 vermoord.

Mathilda Aptroot (van hun dochter Leentje) is op 28-05-1943 in Sobibor vermoord.

Bernard Aptroot (van hun dochter Leentje) is op 31-03-1943 in Extern kommando Bobrek vermoord en zijn echtgenote Margareta Martha van Delft op 19-10-1942 in Auschwitz. Hun dochter Helena Grietje en zoons Julius, Alfred en Lazarus Leo zijn in Auschwitz vermoord, en hun zoon Heiman is in Sobibor vermoord.

Verdere bijzonderheden 
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 29
"Samuël Mozes Cohen [zijn vader] (geboren ca. 1774) trouwde met Brendel Lazarus Cohen, wier grootvader, vader en ooms lid waren van het Veendammer kerkbestuur. Dit echtpaar woonde in Sapppemeer, kreeg er twee kinderen en verhuisde later naar Veendam, waar het paar ook begraven is." 

2022/01/15
bnnch