Het Stenen Archief - Only completed research

[6366]

(123)047
4
Cohen
Nathan Levie
Natan z.v. Yehudah ha-Cohen
Roosje Jozefs Kosses
Levie Hartogs Cohen & Brendel Nathans Aronds
21-07-1800
28 Tamoez 5560 (zie opm.)
Nieuwe Pekela
31-03-1889
28 Adar II 5649
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
NATHAN LEVIE COHEN
Geb. 28 Tammoez
5560,
Overl. 28 Adar - Senie
5649.
פ"נ
איש ישר הלך תמים
ופעל צדק ירא אלהיו
כל ימיו צדיק באמונתו
ה כ נתן בן כ יהודה הכהן
מת בזיקנה ושיבה טובה
ביו' א כ"ח אדר שני
שנת תרמ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה Hier Rust
Een rechtschapen man die ingetogen ging,
Rechtvaardigheid bedreef, Godsvrezend was
Al zijn dagen, rechtvaardig in zijn geloof,
De heer de ge'eerde Nathan zoon van de ge'eerde Yehuda ha-Cohen
Overleed in ouderdom en goede grijsheid
Op zondag 28 Adar II in het
Jaar 5649

T N Ts B H 
Bron: Registraties vóór 1811 - Besnijdenisakte
Besnijdenisregister van Mozes Izaks van Huiden 1793-1811
Aktedatum: 15-08-1800
Interpretatie van vertaling: 6 Av 5560 te Pekela: Nathan zoon van Leib Cohen

De geboortedatum op zijn steen is 28 Tamoez 5560, wat betekent dat 6 Av (28-07-1800) inderdaad de achtste dag zou zijn, de dag waarop een besnijdenis onder normale omstandigheden plaatsvindt.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 659 uit 841)
Hierin wordt echter vermeld dat "in den jare Een Duizend Achthonderd den vijftiende Augustus door opgemelde Mozes Izak van Huiden te Nieuwe Pekela besneden een zoon van Levy Hartogs Cohen en Brendel Nathans, welke daarbij de naam heeft ontvangen van Nathan".
Op zijn Militie Certificaat wordt alleen zijn geboortejaar 1800 vermeld.

Het is niet duidelijk waarom de besnijdenisakte met een dergelijke vertraging werd uitgegeven (19 dagen na de gebeurtenis !) waardoor de geboortedatum in de huwelijkse bijlagen ook niet met de realiteit overeenkomt.

Zeven getuigen, wonende te Oude Pekela, verklaren zeer wel te weten dat Roosje Jozefs Kosses in de maand maart 1801 te Oude Pekela is geboren.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijdensakte
Gemeente: Hoogezand
Datum van aangifte: 01-04-1889
Aktenr: 50
Overledene: Nathan Levie Cohen
Leeftijd: 88 jaar
Datum van overlijden: 31-03-1889
Plaats van overlijden: Martenshoek, huisnr. A3
Geboorteplaats: Nieuwe Pekela
Vader: Levie Cohen, overleden
Moeder: Bettje of Brendele Aronds, overleden
Weduwnaar van Rosie Cossens
Uur van overlijden: des morgens te acht uur
Broer van [Winschoten] (48)045

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Oude Pekela
Datum: 05-05-1835
Aktenr: 12
Bruidegom: Nathan Levy's Cohen, vleeschhouwer
Leeftijd: 34 jaar
Besnijdenis: 15-08-1800 te Nieuwe Pekela (zie opm.) bij Onderzoek 1
Plaats van geboorte: Nieuwe Pekela
Woonplaats: 
Bruid: Roosje Jozefs Kosses
Leeftijd: 34 jaar
Plaats van geboorte: Oude Pekela
Geboortedatum: 00-3-1801 volgens Akte van Bekendheid
Woonplaats: Oude Pekela
Vader bruidegom: Levy Hartogs Cohen, vleeschhouwer, overleden te Nieuwe Pekela
Moeder bruidegom: Brendel Nathans, vleeschhouwersche te Nieuwe Pekela
Vader bruid: Jozef Izaäks Kosses, vleeschhouwer, overleden te Oude Pekela
Moeder bruid: Gutel Kosse Kosses, vleeschhouwer te Oude Pekela

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/12975.shtml
Nathan was de oudste van zes kinderen die allen in Nieuwe Pekela zijn geboren. 
2022/01/15
bnnch