Het Stenen Archief - Only completed research

[6367]

(123)048
4
Haalman
Peres
Perets z.v. Mordechai
Martha Levie Simons
Marcus Nathan Haalman & Hendelina Peres Emanuel
00-8-1796
Tamoez/Av 5556 (zie opm.)
Amsterdam
21-05-1886
16 Iyar 5646
Kalkwijk, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
19 Iyar 5646//24-05-1886
PERES HAALMAN

פ"נ
איש תם וישר זקן ושבע ימים
כל ימיו היה עטרת לאשתו ולבניו
פרץ בן מרדכי נפטר ביום
עש"ק ט"ו אייר ונקבר ביום ב
י"ט בו שנת תרמ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man, oud en zat van dagen
Al zijn dagen was hij een kroon voor zijn vrouw en zijn zonen
Perets zoon van Mordechai overleden op de dag van 
De vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 15 Iyar * en werd begraven op maandag
de 19de daarvan in het jaar 5646

T N Ts B H 
*-De Hebreeuwse overlijdensdatum - 15 Iyar - is onjuist en moet zijn 16 Iyar.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 217 uit 1801) Gemeente: Hoogezand  Datum: 27-08-1840, Aktenr: 38 

Vier getuigen - Gerrit Meyer Gerson uit de Uilenburgerstraat, Lehman Hartog Post uit de Ververstraat, Barend Augurkiesman uit de Rapenburgerstaat en Simon Augurkiesman uit de Rapenburgerstraat - verklaren "bekend te zijn dat de persoon van  Peres Haalman, koopman wonende te Calkwijk bij Hoogezand te Groningen, zoon van Marcus Nathan en van mede wijlen  Hendelina Peres Emanuel Haalman in de maand Augustus des Jaars Zeventien Honderd Zes en Negentig te Amsterdam is geboren, dus den ouderdom van drie en Veertig jaren heeft bereikt echter niet in staat is een acte van geboorte te produceren uithoofde dat de registers van de Israelitische gemeente van zijn geboorteplaats diertijd in geene behoorlijke order zijn gehouden geworden."

Aangezien alleen de maand en het jaar van zijn geboorte bekend zijn, kan zijn geboortemaand volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 72  Aangiftedatum: 22-05-1886 
Overledene Peres Haalman  Geslacht: Man geboorteplaats: Amsterdam;
Overlijdensdatum: 21-05-1886
Leeftijd: 89  Overlijdensplaats: Kalkwijk gem. Hoogezand 
Vader Markus Nathan Haalman, overleden   Moeder Hendelina Peres Emanuël, overleden
Echtgenoot van Martha Levie Simons
Nadere informatie   beroep overl.: koopman 

Uur van overlijden: des avonds te zes uur

Hij was echtgenoot van (123)029, overgrootvader van (123)084, vader van (123)023, (123)091, [Wageningen] (136)376, [Bussum] (149)i3-12, [Appingedam] (178)351522 en {Diemen] (400)b07-28, schoonvader van (123)092, en zwager van (123)033a en (123)037.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 38  Datum: 27-08-1840 
Bruidegom Peres Haalman  Geboorteplaats: Amsterdam geboortedatum bruidegom: 00-08-1796
Bruid Martha Levie Simons  Geboorteplaats: Emden, Dld  geboortedatum bruid: 00-06-1809
Vader bruidegom Marcus Nathan Haalman   Moeder bruidegom Hendelina Peres Emanuel 
Vader bruid Levie Simons   Moeder bruid Vrouwke Davids 
Nadere informatie  ; beroep bruidegom: inlandsche kramer; ; beroep bruid: inlandsch kramersche; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: voddenkoper; bruidegom 43 jaar; bruid 31 jaar; wettiging 2 kinderen te weten Hendeline geb te Hoogezand op 04-11-1835  en Levie geb 12-10-1837

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10497.shtml
Martha en Peres hadden acht kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/223257/leentje-haalman
Vier kinderen van hun zoon Marcus zijn in de Shoah omgekomen:
Leentje en Schoontje Haalman zijn op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, en Marike is daar  op 09-04-1943 vermoord.
Peres Haalman en zijn echtgenote Kaatje Vega zijn op 01-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Vier kinderen van hun zoon Nathan zijn in de Shoah omgekomen: Martha Simons-Haalman en haar echtgenoot Sam Simons zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Nathan is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord en hun dochter Geeltj Lievendag Simons is op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord. 

Hendrina Simons Haalman en haar echtgenoot Jacob Simons zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Betje Valk Haalman en haar echtgenoot Philip Valk zijn op 20-03-1943 vermoord in Sobibor, en hun dochter Gaaltje Gelina de Jong-Valk is op 12-10-1942 in Auschwitz vermoord. 

Philip Levie Haalman en zijn echtgenote Eva Sanders zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord, evenals hun dochter Mietje de Jong-Haalman. Hun zoon Levie Comprecht Haalman, zijn echtgenote Elise de Jonge en hun dochtertje Eva Selina (7 maanden) zijn op 12-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Eduard Haalman is op 31-01-1943 in Auschwitz vermoord.

Verdere bijzonderheden

Bron: Trouwen in Mokum, Jewish Marriage in Amsterdam 1508-1811, Dave Verdooner en Harmen Snel, DTB 761-14

Zijn ouders Marcus Nathan Samuel, geb. 1768, en Hendele Perets Emanuel, geb. 1774, zijn in 1794 in ondertrouw gegaan. Isaac Michiel trad op as getuige voor Marcus Nathan Samuel, en Perets Emanuel was getuige voor zijn dochter Hendele.
2022/01/15
bnnch