Het Stenen Archief - Only completed research

[6368]

(123)049
5
Cohen
Levie Davids
Yehuda z.v. David ha-Cohen
Rozetta Polak
David Levie Cohen & Merel (Meerzel) Hartogs van Geuns
26-03-1827
28 Adar 5587
Oude Pekela
08-09-1885
28 Eloel 5645
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
09-09-1885//29 Eloel 5645
L.D. COHEN.
Echtgenoot van
ROZETTA POLAK.
Overl. 8 Sep 5645
                    1885.

       
פ"נ
איש ישר הולך
תמים כ יהודא בן כ"ה
דוד הכהן אשר היה
מנהיג דפה
החליף עובר בנצח
יום ג כ"ח אלול ונקבר
ער"ה תרמ"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een rechtschapen man, ingetogen gaande,
De ge'eerde Yehuda zoon van de ge'eerde heer
David ha-Cohen, welke was
Leider en bestuurder alhier
Die het vergankelijke verwisselde met het Eeuwige op
Dinsdag 28 Eloel en werd begraven
Op de vooravond van (de dag voor) Rosh Hashana (het Nieuwe Jaar)
5645

T N Ts B H 

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Oude Pekela  Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 27  Datum van aangifte: 27-03-1827  
Kind: Levie Geboorteplaats: Oude Pekela, huisnr. 84  
Geslacht: M  Datum van geboorte: maandag 26-03-1827  
Vader bruidegom David Levie Cohen, koopman   Leeftijd: 25 jaar  
Moeder: Merel Hatochs van Geuns  
Uur van geboorte: des avonds te half tien

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57  Aangiftedatum: 08-09-1885 
Overledene Levie Cohen, koopman  Geslacht: Man geboorteplaats: Oude Pekela
Overlijdensdatum: 08-09-1885
Leeftijd: 58  Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader David Levie Cohen, overleden te Sappemeer   Moeder Meerzel Hartogs van Geuns, overleden te Groningen
Echtgenoot van  Rosetta Polak, wonende te Sappemeer
Uur van overlijden: des morgens te zes uur

Hij was een zoon van [Groningen (Moesstraat)] (300)1-42 en (300)1-46, broer van (300)4-61 en van [Groningen (Iepenlaan)] (301)2-34.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Oude Pekela  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 23  Datum: 12-11-1855 
Bruidegom Levie  David Cohen  Geboorteplaats: Oude Pekela 
Bruid Rozetta Polak  Geboorteplaats: Appingedam 
Vader bruidegom David Levie Cohen   Moeder bruidegom Merel Hartochs van Geuns 
Vader bruid Hartog Levij Polak   Moeder bruid Ester Lazarus van Leenen 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; bruidegom 28 jaar; bruid 31 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/12806.shtml
Levie was de oudste van negen kinderen, van wie de laatste zeven in Sappemeer zijn geboren.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 115
"Van 1857 tot en met 1885 was Levie David Cohen 'gedelegeerde 2e klasse van de Staatsloterijen'. De vergunning zulke staatsloten te mogen verkopen werd hem elk jaar opnieuw verstrekt. Hij werd hiertoe voorgedragen door J. Folkertsma, die 'collecteur' van de Staatsloterij te Groningen was. Cohen was meestal de enige debitant, alleen in 1883 kwam Abraham Levij, de oud-godsdienstonderwijzer, van Hoogezand naar Sappemeer. In Hoogezand was hij debiteur van de 2e klasse van de Staatsloterij geweest, in Sappermeer werd hij het ook. Dat betekende één jaar concurrentie voor Cohen, daarna was was deze weer de enige vertegenwoordiger van de Staatsloterij in Sappermeer."

p. 194  Zijn jongste broer Izak "was in Muntendam niet alleen actief als huisarts. Hij maakt zich tevens verdienstelijk als 'armendokter', gemeenteraadslid en voorzitter van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Veendam. Hij vertrok in 1908 naar Amsterdam. Zijn oude patiënten waren zo gewend hulp in te roepen bij Cohen, dat ze vanuit Muntendam naar zoon Siegfried [ook huisarts] in Zuidbroek gingen om hem raad te vragen over hun kwalen nu zijn vader vertrokken was."
2022/01/09
bnnch