Het Stenen Archief - Only completed research

[6369]

(123)050
4
Levij (Levi)
Abraham
Avraham z.v. Yitschak
Fokje Content
Isaäc Berend Levij (Levi) & Bloemke Gersons
13-07-1820 (zie opm.)
2 Av 5580
Oude Pekela
03-05-1884
8 Iyar 5644
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
ABRAHAM.LEVIJ
geb; 21 Aug. 5580
overl: 3 Mei. 5644
Zijn geboortejaar is juist, maar volgens zijn geboorteakte (39) was hij op 13 juli geboren.
פ"נ
איש בר לבב אוהב תורה
ובינה ה"ה ר אברהם בן
כ"ה יצחק הלך ממלונו
לחסות תחת כנפי השכינה
יום ש"ק ח אייר שנת ואקח
 את אברהם לפ"ג

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Een man rein van hart, die de Tora en goed begrip lief had,
Dit is de heer Avraham zoon van
De ge'eerde heer Yitschak, die ging vanuit zijn verblijfplaats
Om in bescherming te verkeren onder de vleugels van de Goddelijke aanwezigheid op
De Heilige Shabbath 8 Iyar van het jaar "en ik nam Avraham" vlg. de
grote telling.

T N Ts B H  

De spreuk voor de gematria van het overlijdensjaar is uit Jozua 24:3
en voluit:-"Ik nam jullie voorvader Avraham.....[ van gene zijde der rivier,]"

Vlg. de grote telling = met inbegrip van het duizendtal (5000) voor het weergeven van het jaartal.
Om dit te accentueren is de hee=5 vergroot. Tezamen geven de aangestipte letters de cijferwaarde 5644 van het overlijdensjaar.

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Oude Pekela  
Aktenummer: 39  Datum van aangifte: 15-07-1820
Kind: Abraham  Geboortedatum: donderdag 13-07-1820  
Geboorteplaats: Oude Pekela, huisnr. 558
Vader: Izaäc Berend Levi, ondewijzer der jeugd te Oude Pekela  Leeftijd: 26 jaar

Moeder: Bloemke Gersons 

Uur van geboorte: des morgens te elf uur

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Sappemeer  
Aktenummer: 25  Aangiftedatum: 03-05-1884 
Overledene Abraham Levij, onderwijzer   Geboorteplaats: Oude Pekela
Overlijdensdatum: 03-05-1884
Leeftijd: 63  Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Izaak Levij   Moeder Bloemke Gerson, beiden overleden te Nieuweschans  
Echtgenoot van Fokje Content, wonende te Sappemeer
Uur van overlijden: des morgens te vier uur

Hij was echtgenoot van (123) 031, zoon van [Nieuweschans] (184)450410a en (184)450410b, en vader van [Leek] (111)77 en [Muiderberg] (500)e3-065.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 31
Datum: 14-10-1849 
Bruidegom: Abraham Levi, godsdienstig Israelitisch onderwijzer, 29 jaar
Geboorteplaats: Oude Pekela 
Woonplaats: Sappemeer
Bruid: Fokje Content, 28 jaar
Geboorte- en woonplaats: Edam 
Vader bruidegom Isaäk Berend Levi, voorzanger, wonende te Leek
Moeder bruidegom Bloemke Gersons, wonende te Leek
Vader bruid: Hartog Salomons Content, overleden te Amsterdam
Moeder bruid: Schoontje Josephs de Haan, overleden te Edam 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/6277.shtml
Het echtpaar had acht kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren.

Drie kinderen van hun dochter Reintje van Dam-Levy) zijn in de Shoah omgekomen:
Bettie van Dam is op 05-03-1943 in Sobibor vermoord. Zij wordt herdacht op een gedenkteken in Leek.

Abraham Levij van Dam, zijn echtgenote Jetje de Jonge en hun zoontje René Simon (10) zijn op 19-02-1943 in Auschwitz vermoord. Zij worden ook herdacht op een gedenkteken in Leek.

Levij van Dam is op 12-02-1943 in Auschwitz vermoord. Hij wordt ook op een gedenkteken in Leek herdacht.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 74
"In 1849 kwam Abraham Levij uit Oude Pekela als godsdienstonderwijzer in Hoogezand werken. Hij gaf eerder in Steenwijk en Edam les. Op 12 augustus 1844 behaalde hij de graad van godsdienstonderwijzer in de laagste rang. Hij bleef studeren en op 15 april 1847 behaalde hij een acte voor onderwijs in de 'Hoogduitsche taal', waardoor hij naast godsdienstige ook 'maatschappelijke' vakken mocht onderwijzen. 
Door de komst van deze man werd het plan geboren om een bijzonder Israëlitische school te stichten, waar de kinderen ook gewoon lager onderwijs konden krijgen. Voor dit deel van de lessen betaalde het burgerlijke bestuur een bijdrage. Dat ontlastte natuurlijk de ouders in de schoolgeldbetaling."
2022/01/09
bnnch