Het Stenen Archief - Only completed research

[6370]

(123)051
5
Cohen
Salomon (Salom) Fridman (Freerk)
Shalom z.v. Yehudah ha-Cohen
Leentje Jakob Coltof
Levie Simons Cohen & Gijltje Salles
29-09-1805 (zie opm.)
6 Tishri 5566 (zie opm.)
Sappemeer
15-11-1883
16 Cheshvan 5644
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
17-11-1883//18 Cheshvan 5644
F L Cohen
De initialen F en L staan waarschijnlijk voor Fridman/Freerk Levie.
והוא כהן לאל עליון
פ"נ
שלום בר יהודה הכהן
מת בזקנה  ושיבה טובה 
בערב שבת ט"ז חשון
ונקבר ביום א ח"י בו 
תרמ"ד לפ"ק

ת נ צ ב ה En hij was Priester voor de Allerhoogste God
Hier Rust
Shalom zoon van de heer Yehuda ha-Cohen
Overleden in ouderdom en goede grijsheid
In de avond van de Shabbath (vrijdagavond) 16 Cheshvan
En werd begraven op zondag de 18e daarvan 
5644

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Genesis 14:18 en heeft betrekking op zijn status als Cohen(priester)

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 571 uit 808)  
Gemeente: Sappemeer  
Datum: 20-08-1835
Aktenr: 12
Aktenummer: 12
Datum: 20-08-1835 
Volgen het Extract uit het Register van besnedenen, gehouden door de besnijder M.I. van Coevorden" werd "Salomon Fridman zoon van Levie Cohen te Sappemeer" besneden op 6 October 1805. Zijn geboortedatum op het Nationale Militie Certificaat werd vermeld als 30-09-1805. De besnijdenis wordt normaal op de achtste geboortedag van het kind uitgevoerd, zodat zijn geboortedag teruggerekend 29 september zou zijn.

Aangezien het uur van zijn geboorte ook niet bekend is, kan zijn geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Voor de Akte van Bekendheid verklaarden zeven getuigen op 25-02-1835 voor de Vrederechter van het Kanton Beetsterzwaag, Provincie Vriesland "zeer wel te kennen Leentje Jakob Coltof zonder beroep, wonende te Maartenshoek, dochter van Jakob Arons Coltof en Hester Jozefs Cohen, echtelieden wonend te Maartenshoek, en te weten dat zij te Gorredijk geboren was den negenden Maart des Jaars eenduizendachthonderdentien, hetwelk hun kennelijk was, aangezien zij gemeenzame vrienden van haar en haar ouders waren en haar van jongs af kenden; dat zij niet gedoopt was en daarvan derhalven geen bewijs konden bekomen, uit hoofde zij tot de Israelitische Gemeente behoorde, waarbij geen kinderdoop plaatsheeft en geen akte van geboorte was opgemaakt."

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Sappemeer  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 91  Aangiftedatum: 16-11-1883 
Overledene Salom Fridman Cohen, vleeschhouwer  Geboorteplaats: Sappemeer;
Overlijdensdatum: 15-11-1883
Leeftijd: 78  Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Levie Cohen   Moeder Gijltje Salles 
Weduwnaar van Leentje Jakob Coltof  

Uur van overlijden: des avonds te negen uur. Aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Hij was echtgenoot van (123)024, vader van (123)052 en (123)120, en een broer van (123)021 en [Winsum] (49)04.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Gemeente: Sappemeer  
Aktenummer: 12  Datum: 20-08-1835 
Bruidegom: Salom Fridman Cohen  Geboorte- en woonplaats: Sappemeer 
Bruid: Leentje Jakob Coltof  Geboorteplaats: Gorredijk  Woonplaats: Martenshoek
Vader bruidegom Levie Cohen   Moeder bruidegom Gijltje Salles, beiden wonende te Sappemeer
Vader bruid Jakob Arons Coltof   Moeder bruid Hester Jozefs Cohen, wonende te Martenshoek 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar 

https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F6384&main_person=I9889

Salomon was de enige jongen in een gezin met drie meisjes. 

Salomon en Leentje hadden acht kinderen die allen in Sappemeer zijn geboren. Vier kinderen van hun zoon Joseph zijn in de Shoah omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/128973/leentje-meijer-cohen

Leentje Meijer-Cohen en haar echtgenoot Abraham Meijer zijn op 02-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun dochter Hendriëtte Meijer-Meijer is op 12-02-1943 in Auschwitz vermoord.

Jacob Cohen is op 19-09-1942 in Extern kommando Golleschau vermoord, zijn echtgenote Rosette Korte en hun dochter Bertha zijn op 17-09-1942 in Auschwitz vermoord, en hun zoon Nico is op 10-02-1945 in Buchenwald vermoord.

Freerk Cohen is op 05-10-1942 in Auschwitz vermoord, zijn echtgenote Sara Hirsch op 09-04-1943 in Sobibor, en hun zoons Jozef op 04-06-1943 in Sobibor en Simon Azarja op 31-03-1944 in Midden-Europa.

Zadok Cohen en zijn echtgenote Esther Zion zijn op 17-09-1942 in Auschwitz vermoord.


2022/01/09
bnnch