Het Stenen Archief - Only completed research

[6428]

(28)32
4
Gelder, van
Abraham Hartog
Avraham ben Naftali
1)-Batje Hartog Nathan Serf-2)-Rosette Andries van Wijnbergen
Hartog Abraham van Gelder & Sophia Manuel
25-11-1778
6 Kislev 5539
Schoonhoven
14-12-1847
7 Tevet 5608
Schoonhoven
Schoonhoven
16-12-1847//9 Tevet 5608
Er is geen Nederlandse tekst
ואברהם שב למקומו
 פ"נ
 איש תם וישר ונכבד וגבר יקר
 בעמיו עשה צדקה בדרך ישר
 רץ אחר מצוות ה" בתומו ביותר
 הלך בדרך טובים עד שב לעפר
 מכספו נתן לעניים מעשרו
היתו זך וישר
 ה"ה כ' הר"ר אברהם ב"ר
 נפתלי המכונה הירץ
 עלתה נשמתו למרום בי[ום
ג" ז" טבת ונקבר ביום ה

ההמשך לא קריא 
עד

 לפ"ק
En Abraham keerde weder naar zijn plaats 
Hier rust 
Een ongekunsteld, rechtschapen, ge'eerd en dierbaar man 
Onder zijn medemensen pleegde hij liefdadigheid op de rechte weg 
Hij snelde achter Gods geboden aan in de meest mogelijke ongekunsteldheid 
Hij ging op de weg der goeden tot hij terugkeerde tot het stof. 
Van zijn geld gaf hij aan de armen, als zijn ma'aseer (*)
Zijn wezen was goedmoedig en rechtschapen
Deze is de ge'eerde heer Avraham zoon van de heer 
Naftali genaamd Hirtz 
Zijn ziel steeg op naar de hemel op 
 dinsdag 7  Tevet van het jaar 5608
Opmerkingen :-
Ned.vert. Gn 18:33  :-En Abraham keerde terug naar zijn [woon]plaats. 
De tekst is zeer uitgesleten.

De overlijdensdatum en de begraafdatum, gedeeltelijk leesbaar, waren ten volle
reconstrueerbaar vlg. externe bronnen. 

(*)-Ma'aseer = tienden. (EN=thithes)
Deuteronomium 12:11


[Bron:-Ashkenazische Database van Amsterdam bij Akevoth](*)
Geboren:-


Hartog Hirts Abraham, geb. te Fussbach 1748, ovl. te Schoonhoven 12 apr 1837, begraven aldaar 13 apr 1837,'Naftali ben Abraham' 
info from 'Stenen Archief' 
Gehuwd te Amsterdam 1773, dtb 747/316; witn.groom: Eliaser Isaac; witn.bride: sister Marianne Isaac. met: 
Vijgie Feile Isaac Eizik-Jacob, geb. te Alsen 1748, ovl. te Schoonhoven 5 apr 1806, 'Feile bat Eizik Jacob, wife of Hirts ben Abraham' 
info from 'Stenen Archief' 
1) Abraham Hartog v.Gelder, geb. te Schoonhoven 25 nov 1778
Gebeurtenis: gebeurtenis Schoonhoven 2 dec 1861 marriage of daughter: 
Jetje v.Gelder, 28 yrs.old, from Schoonhoven and Benjamin Levie de Leeuw, 22 yrs.old, from Hilversum 
Parents bride: Abraham Hartog v.Gelder & Rosette Salomon v.Wijnbergen 
Parents groom: Levie Benjamin de Leeuw & Dina v.Hamburg. 
(Genlias) 
Gehuwd te Schoonhoven 1 mrt 1823, parents groom: Abraham Hartog v.Gelder & Fijgje Isaac 
parents bride: Salomon Andries v.Wijnbergen & Judith Samuel v.Creveld. met: 
Rosette Sara-Rechla Salomon Isaac-Zelig Andries v.Wijnbergen, geb. te Bodegraven 4 aug 1793, ovl. te Schoonhoven 10 mrt 1884, info from 'Stenen Archief', dochter van Salomon Andries v.Wijnbergen en Judith Samuel v.Creveld 

(*)-Tevens bron voor ouders en echtgenote

[Bron:-Groene Hart Archieven]
Overlijden:-


Abraham Hartog van Gelder

bron Burgerlijke stand - overlijden Schoonhoven 1847
aktenummer 79
naam Abraham Hartog van Gelder (69 jr)
aktedatum 15-12-1847
overlijdensdatum 14-12-1847
vader Hartog Abraham van Gelder
moeder Sophia Manuel
overlevende echtgeno(o)t(e) Rosette Andries van Wijnbergen
plaatsnaam Schoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland


Hij is de echtgenoot van (28)40(tweede huwelijk)
Hij is de zoon van (28)43 & (28)37
Hij is de vader van (28)29 (uit tweede huwelijk)

Hij is de overgrootvader van Rebecca van Gelder (kind nr. 6 van de kleinzoon van deze overledene-Abraham Hertz van Gelder (en Aleida van Gelder)-een kind dat kort leefde, van 24-12-1887 tot 13-11-1888 (overl.akte Schoonhoven van 14-11-1888)  

De achternaam van zijn moeder (Emanuel), indien dit een patronimische afleiding is, is niet in overeenstemming te brengen met haar Hebreeuwse patroniem in Ashkenazische Database van Amsterdam bij Akevoth, voornoemd.

Aanvullende details:-

1)-Eerste echtgenote:-
a)-Batje Hartog Nathan Serf, geb. Den Haag, ovl. Schoonhoven 21 Mar 1822, 43 jr.oud, dr. van wijlen Hartog Nathan & Saartje Salomons in Den Haag wonend (echtg. aangever, 34 jr; 2de aangever Joseph Adelaar, 44 jr) - het huwelijk, was  op 9 Jun 1805 in Den Haag,
b)-Uit  dit huwelijk waren (minstens) drie kinderen, te weten Hartog - 34 geb. 25 Apr 1806, Sophia, geb. 6 Oct 1808 en Emanuel, geb. 11 Jan 1811;

Sophia huwde op 22 Aug 1828 in Schoonhoven, 19 jr.oud met Salomon Wolf uit Zaltbommel, 35 jr.oud, zoon van wijlen Benjamin Wolf & Hester Salomons

2)-Tweede echtgenote:-
Huwelijk  met Rozetta Andries v.Wijnbergen was op 1 Mar 1823 in Schoonhoven


2014/02/15
bnnch