Het Stenen Archief - Only completed research

[6540]

(94)22
4
Haas, de
Israel
Eliezer z.v. Me'ir
1)-Annegien de Bruin & 2)-Judith Meijer
Meijer Mozes de Haas & Jantje Elkan
1794(zie opmerking)
Ommen
02-02-1870
1 Adar 5630
Ommen
Ommen
04-02-1870//3 Adar I 5630
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
ר' אליעזר
איש תמים במעשיו
ב"ר מאיר דע האאס
 נולד פה בחדש ניסן
תקנ"ד חי ע"ו שנים וימת יום ד' א' אדר א'
ויקבר עש"ק ג' בו תר"ל
ת נ צ ב ה

לפי המצבה הוא היה בן 76 שנה במותו ונולד לכן בשנת    1794
אולם לפי תעודת הפטירה גילו בשעת הפטירה היה 74
הווה אומר ששנת הלידה לפי מקור זה הוא 1796
Hier rust
 De heer Eliezer
 Een man ingetogen in zijn daden
Zoon van de heer Meier de Haas
Geboren alhier in de maand Nissan 5554
Hij leefde 76 jaren
En hij stierf op woensdag de 1e Adar I
En hij werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat de 3e van die maand 5630
T.N.Ts.B.H.

Volgens de steen was hij 76 jaar bij overlijden en was zijn geboortejaar dus 1794.
Volgens zijn overlijdensakte was hij bij overlijden 74 jaar.Volgens deze bron was zijn geboortejaar dus 1796.
Overlijdensakte #17 Ommen 03-02-1870.
Hij overleed om 3 uur 's middags.
[Family Search]

Hij was de echtgenoot van 1) (94)15 en 2)(94)21
en de vader van (94)12.
Hij was de zoon van (94)24 en (94)25 en de broer van (94)23.
2011/06/17