Het Stenen Archief - Only completed research

[6547]

(28)37
3
Isac
Sophia
Feile d.v. Eizek
van Gelderen
Hartog Abraham van Gelderen
1748
Alsen
05-04-1806
17 Nissan 5566
Schoonhoven
Schoonhoven
06-04-1806//18 Nissan 5566
Er is geen Nederlandse tekst
Feijlle d.v.Eijzik Jaacow v.v. Hirtz z.v.Awraham
פ"ט
אשת חייל כפה פרשה
לעני וידיה שלחה
לאביון שמה הטוב נודע
בשער בת רבים ה"ה
 האשה החשובה מרת פיילה בת כ' אייזק ז"ל
 אשת הקצין כ' הירץ בר
 אברהם נפטרת בליל ש"ק א' דח"ה פסח ונקברת
 ביום א' ב' דח"ה פסח
 שנת תקס"ו לפ"ק
 ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 5-4-1806

הפסוק העליון ממשלי-אשת חייל
משלי לא כ

נודע בשער בת רבים 
עפ"י שיר השירים פרק ז
פסוק 4
פירוש הביטוי הינו
בפומבי, בגלוי.
בÌְר ֹאùׁ חåּצו ֹת, בריùׁ גלי, ìְòַéִן äַùׁÌֶîֶùׁ, ìְòַéִן ëּ ֹל, קבל òִם ועדה


Hier is geborgen 
Een flinke vrouw-haar handpalm spreidde zij uit 
naar de arme  en haar handen strekte zij uit naar de 
behoeftige (1) haar goede naam was in  algemene  brede kring bekend in de poort  (2)
de belangrijke vrouw mevrouw Feile dochter van de ge'eerde Eizak zijn herinnering zij tot zegen,
Vrouw van de leidsman de ge'eerde Hirtz zoon van 
Avraham,zij overleed in de nacht van de Heilige Shabbat
De 1e dag van Chol Ha-Mo'eed (tussendag van) Pesach en 
Zij werd begraven op zondag  de 2e dag van Chol ha-Mo'eed Pesach 
Van het jaar 5566 
T.N.Ts.B.H.
(1)-Spreuken 31:30
(2)-Hooglied- 7:4
Bat-Rabbim-letterlijk "een dochter van velen"-wordt noch in de Statenbijbel noch in de Groot Nieuws bijbel vertaald en blijft "bat-rabbim" - als ware het een geographische naam van de poort. 
Hebreeuwse woordenboeken geven echter als betekenis:-
openbaar, publiekelijk, algemene bekendheid, etc.
Het is in de vertaling  in deze betekenis opgenomen.
Voor een verdere uitleg en aanvullende verklaringen van deze term zie (28)45
Moshe Mossel-Jeruzalem-identificeert haar als echtgenote van (28)43-zie aldaar- en als schoonmoeder van (28)40, dit op grond van zijn onderzoek ten behoeve van de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw.
Dit maakt haar de moeder van (28)32, en de grootmoeder van (28)29.

Op de overlijdensakte van haar zoon (28)32 heet zij Sophia Manuel, hetgeen moeilijk te combineren valt met haar naam alhier.

Ook refererend naar overl.akte van echtgenoot:-
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #34 Schoonhoven 13-04-1837
Uur van overlijden namiddag 4 uur
(FS:-Schoonhoven Overlijden 1834-1842-image 81 uit 214)Gezinspagina uit de Ashkenazische Database van Amsterdam in de 18e eeuw bij Akevoth

Family Page
Hartog Hirts Abraham, birth 1748 Fussbach, died 13 Apr 1837 Schoonhoven, 'Naftali ben Abraham' - tombstone 43 
info from 'Stenen Archief' 
Married 1773 Amsterdam, dtb 747/316; witn.groom: Eliaser Isaac; witn.bride: sister Marianne Isaac. to:
Vijgie Feile Isaac Eizik-Jacob, birth 1748 Alsen, died 5 Apr 1806 Schoonhoven, 'Feile bat Eizik Jacob, wife of Hirts ben Abraham' tombstone 37 
info from 'Stenen Archief'
1) Abraham Hartog v.Gelder, birth 25 Nov 1778 Schoonhoven, died 14 Dec 1847 Schoonhoven, tombstone 32 
(Stenen Archief)
Event: event 2 Dec 1861 Schoonhoven marriage of daughter: 
Jetje v.Gelder, 28 yrs.old, from Schoonhoven and Benjamin Levie de Leeuw, 22 yrs.old, from Hilversum 
Parents bride: Abraham Hartog v.Gelder & Rosette Salomon v.Wijnbergen 
Parents groom: Levie Benjamin de Leeuw & Dina v.Hamburg. 
(Genlias) 
Married 1 Mar 1823 Schoonhoven, parents groom: Abraham Hartog v.Gelder & Fijgje Isaac 
parents bride: Salomon Andries v.Wijnbergen & Judith Samuel v.Creveld. to: 
Rosette Sara-Rechla Salomon Isaac-Zelig Andries v.Wijnbergen, birth 4 Aug 1793 Bodegraven, died 10 Mar 1884 Schoonhoven, ombstone 40. 
nfo from 'Stenen Archief', daughter of Salomon Andries v.Wijnbergen and Judith Samuel v.Creveld


2016/05/30
bnnch