Het Stenen Archief - Only completed research

[6608]

(94)02
5
Bruin, de
Abraham
Avraham z.v. Shimon
Mina Vomberg
Simon de Bruin & Mina van Cleef
06-6-1861
28 Sivan 5621
Ommen
06-03-1930
06 Adar 5690
Ommen
Ommen
Hier Rust
ABRAHAM de BRUIN
Echtg.van MINA VOMBERG
Geb.5 Juni 5621
Overl.6 Maart 5690
ואברהם שב למקומו
פ"נ
איש תם וישר וירא אלהים
אברהם בן שמעון דע ברון
ושם אמו מינדלא
ארבע ואבעים שנה היה שו"ב בקהלתנו
נשמתו עלתה למרום
 ביום ו' אדר תר"ץ לפ"ק
ת נ צ ב ה
במילה ארבעים נפלה האות ר
במילה  אלוהים האות ה סותתה כאות ד
En Abraham keerde terug maar zijn plaats*
Hier rust
Een man, ingetogen en rechtchapen, en Godsvrezend
Abraham zoon van Shimon de Bruin.
En de naam van zijn moeder was Mindele
Vier en veertig jaar was hij ritueel slachter en onderzoeker van het geslachte vee in onze gemeente.
Zijn ziel steeg op naar den Hoge
Op de 6e Adar 5690
T.N.Ts.B.H.
*Gen 18:33
Bij het woord veertig is een letter weggevallen (de resh)
Bij het woord Elohim (God) is een beitelfout:-i.p.v. de letter hee staat er de letter dalet.
Bron voor persoonlijke gegevens:-
Stamboom VOMBERG bij Akevoth

Geboorteakte:-#41 Ommen 06-06-1861.Geboren om 8 uur 's ochtends.[Family Search]
Getrouwd te Ommen op 31-08-1916
Hij was de zoon van (94)27 & (94)29 en de broer van (94)06

Doodsoorzaak:-Werd aangereden door een trein op een spoorovergang in Ommen in 1930 op de fiets.

Zijn echtgenote van een dochter van (94)06.Zodat Abraham gehuwd was met zijn nichtje; bij het huwelijk  op 31 Aug 1916 was hij 55 en de bruid 30 jr.oud.
2011/06/16