Het Stenen Archief - Only completed research

[6611]

(94)16
3
Hoek, van der
Saul Levi
Sha'ul z.v. Yehuda
Leentje Salomons
Levi Saul van der Hoek & Rachel Tjebbe (?)
1788
10-10-1833
27 Tishri 5594
Ommen
Ommen
11-10-1833//28 Tishri 5594
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
האיש הישר ר' שואל
 ב"ר יהודה ז"ל
נפטר ביום ה'
כ'"ז תשרי ונקבר
בש"ט עש"ק כ"ח תשרי
תקצ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה


Hier rust
De rechtschapen man, de heer Sha'ul
Zoon van de heer Jehuda
zijn nagedachtenis zij tot zegen,
 Hij overleed op de 27e Tishri en hij werd begraven
 in goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbat de 28e Tishri 5594
T.N.Ts.B.H.
Bron:-Overlijdensakte #72 Ommen 11-10-1833
[Family Search]
Hij is de vader van(94)31

Zijn huwelijk is op 3 Jun 1821 te Naarden: Sauel Levij v.d. Hoek, 29 jr.oud, uit Naarden, zoon van Levij Samuel v.d.Hoek & Rachel Joseph
en Lena Salomon, 29 jr.oud, uit Nienhuijs, dochter van Salomon Aron & Minkel Liefman.

Aanvullend detail:-
Een dochter, Sara, geboren in Ommen, sterft 17 jr.oud in Rijssen op 25 Jun 1849.
2011/06/19