Het Stenen Archief - Only completed research

[6612]

(94)17
3
Breebaard
Abraham Samuels
Re'uveen Avraham z.v. Shmu'eel
Betje Groenewoud
Samuel Breebaard & Sara Alexander Cohen Grevel
1780(zie opmerking)
Amsterdam(zie opmerking)
24-12-1846
6 Tevet 5607
Ommen
Ommen
25-12-1846//6 Tevet 5607
Er is geen Nederlandse tekst
ואבר'ה'ם ש'ב' למק'ומו
פ"נ
 איש הישר בנדיבים
אשר הלך בדרך טובים
גופו יישן ארצה
נשמתו לגן עדן נרצה
ה"ה כ"ה
 ראובן אברהם ב"ר שמואל
נ' ו נ'
 ביום עש"ק ו' טבת
ת נ צ ב ה
שנת הפטירה היא שנת תר"ז וזה נלקח מהסימנים בכתובת ואברהם שב למקומו האותיות המסומנות הן רהשבק שהן 607 שהיא שנת תר"ז ולפיכך תאריך הפטירה הלועזי הוא 25-12-1846

נ' ו נ'=נפטר ונקבר
En Abraham keerde terug naar zijn plaats*
Hier rust
Een man rechtschapen onder de  vrijgevigen
Die ging op de weg der goeden
Zijn lichaam zal slapen ter aarde
 Zijn ziel verlangde naar de Tuin van Eden.
Deze is de ge'eerde heer Re'uveen Avraham zoon van de heer Shmu'eel
Overleden en begraven
Op de vooravond van de Heilige Shabbat de 6e Tevet
T.N.Ts.B.H.
*Gen 18:33
Het overlijdensjaar kan worden afgeleid uit de gemarkeerde letters in de eerste regel רהשבק.
De som is 607 en dat is het jaar תר"ז, en zodoende is de overlijdensdatum 25-12-1846.

Bron van Overlijden en identificatie (incl.namen ouders en echtgenote):-
Overlijdensakte #179 Ommen 24-12-1846
Hij overleed om 4 uur in de namiddag.
[Family Search]
Gezinspagina in de database van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth (ingekort):-

Family Page
Abraham Samuel Breebaard, birth ± 1775 Dokkum, died 1846 Ommen, son of Samuel Hijman Abraham-Chaim Braatbaard and Sara Alexander Salomon Zalman Cohen-Monnikedam
Event: event 16 Mar 1814 Tienhoven birth of son:
Alexander Abraham Breebaard, son of [Abraham] Samuel Breebaard & Betje Moses Groenewoud.
(Genlias)
Married ± 1805 to:
Betje Mozes Groenewoud, birth ± 1780 Maarssen, daughter of Mozes Isaac Groenewoud and Judith Mozes Berlijn
1)-2)

(De geboortegegevens- jaar en locatie- op deze gezinspagina kloppen niet met zijn overlijdensakte)
2011/06/19