Het Stenen Archief - Only completed research

[6630]

(88)56
gedenksteen vermoorden WOII
Middelharnis
TER NAGEDACHTENIS
AAN DE JOODSE INGEZETENEN
DIE OP DIT EILAND
VREDIG LEEFDEN; ZIJ WERDEN
IN 1942 DOOR WREDE HAND
TEN DODE WEGGEVOERD
 HUN AANDENKEN ZIJ TOT ZEGEN 
זכרון
לנשמות היהודים
 שישבו בהשקט
ובשלום על האי הזה
וגורשו בידי רשע
 יהי זכרונם לברכה 
Hieronder volgen de namen van alle vermoorden van het eiland Goeree-Overflakkee zoals die vermeld staan op het gedenkteken in Middelharnis 

Op het Joods monument in Middelharnis staan de volgende namen :

MIDDELHARNIS
Hartog Gazan                             15-6-1890
Antje Polak- Gazan                      3-8-1884
Floretta Gazan                            21-3-1919
Sibilla Gazan                               21-3-1919 
Salomon Gazan                           4-10-1924
-
David Haagens                          16-11-1892
-
Henri Haagens                             30-3-1900
Marg.Haagens-Roos                      6-3-1907
-
Lion  Haagens                              16-1-1895
Annie Haagens-Roos                    19-3-1898


Tweede rij
Adr.Hartogs-Haagens                26-02-1885
-
Marcus S.Hartogs                     23-11-1898
Helena E. Hartogs-Kooperberg   13-6-1896
-
Izaal Mesritz                               16-10-1886
Grietje S.Mesritz – de Winter       21-2-1884
Eva Mesritz                                  17-1-1919
Elias Mesritz                               12-04-1920
Leon Mesritz                              27-11-1924
-
Jetje Polak                                   6-10-1852

Derde rij
Sara Polak-Cohen                      14-07-1864
Debora Polak                             17-10-1892
Cornelia Polak                              14-6-1896
-
Abraham Polak                            26-3-1882
Elisabeth Polak                             26-1-1888
Mozes Polak                                  5-1-1892
-
Levij Polak                                     2-8-1894
Marg.Polak –Gazan                    22-05-1893
-
Louis Rood                                  16-6-1883
Elisabeth Rood                             4-10-1893


Rechts
Eerste rij :
Hendrina Schooning                    30-7-1880
-
David Slager                             23-10-1871
Eva Slager-Schooning                   1-9-1879
Philip Slager                                  6-9-1912
Leentje Slager                           16-11-1919

SOMMELSDIJK
Salomon Gazan                           20-8-1851
Sebilla Gazan –Levi                     25-6-1861
Cato Gazan                                 13-6-1889
Izaak S. Gazan                            16-2-1892

Tweede rij
Roosje Gazan                             29-4-1902
-
Jacob L.Hammelburg                13-10-1902
Elisabeth Hammelburg –Zwarenstein    10-4-1910
Hester Hammelburg                    22-8-1938

Simon I. Hammelburg                  4- 2-1905

DIRKSLAND
Maurits Cohen                           9-10-1878
Rosalie Cohen- de Vries          29-10-1882
-
Philip Gazan                              22-4-1894
Sebilla Gazan                            4-11-1924
-
Derde rij

Bernard Haagens                     31-5-1887
Wilh.Haagens- Rood                 5-4-1888
Sara  Haagens                         17-5-1918
OUDE-TONGE

Meyer Cohen                          12-5-1886
Sophia Cohen-Rosenberg        31-7-1885
Louis David                             22-2-1920
-
Cato Cohensius                       9-12-1889
-
Levie I. De Winter                   14-3-1899
Sara de Winter                        25-3-1885

 

 

 

 


 

2021/10/24
barend_e