Het Stenen Archief - Only completed research

[6634]

(89)01
3
Leuw
Marcus (Markus) Levi
Mordechai z.v. Jehuda
Levie Leuw & Esther Levie de Vries
10-10-1827
19 Tishri 5588
Broek in Waterland
06-02-1863 (zie opm)
17 Shevat 5623(opm.)
Landsmeer
Monnickendam
07-02-1863 // 17 Shevat 5623(zie opm.)
M. L. LEUW
overleden 5 februari 5623

 De datum 5 februari is fout-hij overleed op 6 februari om 9 uur 's ochtends.

De hiermee gepaard gaande Hebr. datum is eveneens fout en moet zijn 17 Shevat.

De vraag rijst echter of de overlijdensakte wel het juiste tijdstip aangeeft.Begraven zou dan op dezelfde dag als het overlijden zijn geweest, wat ongebruikelijk is en ook met het invallen van de Shabbath twijfels oproept.

De gegevens van de overlijdensakte zijn echter gevolgd.

וישב מרדכי אל שער המלך (1)
פ"נ
בחור נעים רך בשנים
חרוץ וטוב בכל ענינים
ברדת בשרו לשטף מים
עלתה נשמתו לרום שמים
מרדכי בן כ' יהודה לעוו
נפטר יום ה' ט"ז שבט
ונקבר עש"ק י"ז בו
שנת תרכ"ג לפ"ק 


ת נ צ ב ה

(1) אסתר פרק ו פסוק יב

תאריך הפטירה הלועזי הוא 5-2-1863

Toen keerde Mordechai terug naar de poort van de koning (1)
Hier Rust
een ongehuwde man jong van jaren
ijverig en goed in alle aangelegenheden
terwijl zijn vlees onderging in een watervloed
steeg zijn ziel op naar de Hemel
Mordechai zoon van Jehuda Loew
hij overleed op donderdag 16 Shevat
en werd begraven op vooravond voor de Heilige Shabbat (vrijdag)
de 17e daarvan  
in het jaar 5623
T.N.Ts.B.H.
(1) vgl Esther 6:12 

De tekst is op rijm (2 bij 2).

Hij kwam aan zijn einde kwam door verdrinken in het Noord-Hollands kanaal.

Zie ook opmerkingen bij opm. bij Nederl. tekst grafsteen.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte 31 Broek in Waterland 10-10-1827
Uur van geboorte 's morgens 4 uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #6 Landsmeer 06-02-1863
Uur van overlijden 9 uur 's ochtends

Hij was de zoon van (89)11 uit haar eerste huwelijk en de broer van (89)16
2019/05/12
bnnch