Het Stenen Archief - Only completed research

[6636]

(89)03
5
Cohen
Mozes
Moshe z.v. Akiva ha-Cohen (priester)
Esther(Hester Levij) de Vries
Jacob Ruben Cohen & Sabelle Mozes Cars
03-01-1800
6 Tevet 5560
Nijkerk
17-02-1869
6 Adar 5629
Monnickendam
Monnickendam
19-02-1869 // 8 Adar 5629
MOZES JACOB COHEN
overleden
6 adar 5629 // 17 februarij 1869
והוא כהן לאל עליון (1)
פ"נ
איש זקן ושבע ימים (2) 
כ' משה בן כ' עקיבא כ"ץ
ושם אמו ברענדלא
נפטר יום ד' ו' אדר
ונקבר עש"ק ח' בו
שנת וישב משה אל ה' לפ"ק 

ת  נ  צ  ב  ה

(1) בראשית יד יח
(2) בראשית לה כט
(3) שמות ה כב

סכום האותיות המודגשות הן 629 שהיא שנת תרכ"ט

Hij was een priester voor God de Allerhoogste (1)
Hier Rust
een man oud en verzadigd van dagen (2)
de ge'eerde Moshe zoon van de ge'eerde Akiva Kat"s
en de naam van zijn moeder was Brendele
hij overleed op woensdag 6 Adar
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) de 8e daarvan
van het jaar  "toen keerde Moshe terug naar God (3)
T.N.Ts.B.H.

(1) vgl Gen. 14:18
(2) Gen. 35:29
(3) Ex. 5:22 De getalwaarde van de dikgedrukte Hebreeuwse letters is [5]629 het jaar van overlijden
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #14 Monickendam 18-02-1869

Geboorte details vlg. overlijdensakte
echtgenoot van (89)11 en de vader van (89)17

zijn huwelijk was te Broek in Waterland op 17 Feb 1831: Mozes Cohen, uit Nijkerk, 28 jr, slagersknecht, zoon van Jacob Ruben Cohen & Sabelle Mozes Cars, en Hester Levij de Vries, vleeshouwster, uit Wormer, 40 jr, dochter van Levij Isak de Vries & Betje Nathans Hoedemaker. 

Hij had nog een broer en zuster:

Simon Jacob Cohen, geb. 1798 te Nijkerk, die op 7 Sep 1820 in Nijkerk huwt, 22 jr.oud met Mietje Hartog Lammert, 38 jr.oud.

Vrouwtje Jacob Cohen, geb. 1803 te Nijkerk, die op 20 Sep 1833 huwt te Steenwijk, 30 jr.oud met Salomon Levi, uit Zaandam, 24 jr, zoon van Levie Eleazer Levi & Dina Salomons. Zij sterft aldaar op 4 Mei 1884, 80 jr.oud.

en mogelijk ook:

Saartjen Jacobs Cohen, geb. 7 Nov 1790, dochter van Jacob Ruben Cohen & Bijle Moses, die op 18 Jun 1813 in Zwolle huwt met Aaron Israel Letter, slager, geb. 29 Dec 1773. 

Ruben Jacob Cohen, geb. 1793, wonende te Nieuwkerk, die op 24 Sep 1823 te Kampen overlijdt, 30 jr.oud.


2019/04/21
bnnch