Het Stenen Archief - Only completed research

[6638]

(89)05
4
Leuw
Emanuel
Menachem z.v. Avraham
Vrouwtje Abraham du Mosch
Abraham Levie Leuw & Rebecca Polak
circa 1794
Monnickendam
17-07-1844
1 Av 5604
Monnickendam
Monnickendam

Geen Nederlandse tekst

כי רחק ממנו מנחם (1)
פ"נ
איש נהדר בקודש נאדר
כ' מנחם בן כ' אברהם
הלך לעולמו ר"ח אב
שנת תר"ד לפ"ק 


ת נ צ ב ה

(1) איכה פרק א פסוק טז

תאריך הפטירה הלועזי הוא 17-7-1844

Want verre is een trooster van mij (1)
hier is begraven
een prachtige man in het Heilige geweldig
de ge'eerde Menachem zoon van de ge'eerde Avraham
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de nieuwemaansdag van Av
van het jaar 5604
T.N.Ts.B.H.

(1) Klaagliederen 1:16 woordspel op zijn naam Menachem dat betekent trooster.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #40 Monickendam 17-07-1844
Geboorte details vlg. overlijdensakte

echtgenoot van (89)15 & vader van (89)09 & (89)30

Hij was de zoon van (89)12 en de broer van (89)07


2019/05/12
bnnch