Het Stenen Archief - Only completed research

[6644]

(89)27
5
Witmond
Mozes
Moshe z.v. Uri ha-Levi
Philip Witmond & Kaatje Polak
20-02-1839
6 Adar 5599
Monnickendam
10-10-1911
19 Tishri 5672
Amsterdam
Monnickendam
Hier rust
het stoffelijk overschot van
MOZES PHILIP WITMOND
overleden 19 tishrie 5672 // 10 october

De kan bovenaan de steen - een kan met/zonder waterstraal bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.

וילך איש מבית לוי (1)
פ"נ
כ' משה בן כ' אורי הלוי וויטמאנד
ושם אמו פראדלא
מת אור ליום ג'
דחול המועד סכות (2) 
תרע"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) שמות ב א

(2) = י"ט תשרי

Toen ging een man uit het huis van Levie (1)
Hier Rust
de ge'eerde Moshe zoon van de ge'eerde Uri ha-Levi (de Leviet) Witmond
en de naam van zijn moeder was Fraadle
hij stierf op de vooravond (3) van de  3e dag
van de tussendagen van Sukoth (Loofhuttenfeest) (2)
5672
T.N.Ts.B.H.

(1) Ex. 2:1

(2) Sukoth, het Loofhuttenfeest en vervolg duurt 7 dagen 15-21 Tishri. De dagen 1,2 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. en de dagen 3-7 zijn tussendagen. Ook in de gebeden in de synagoge is dit merkbaar.Vervolgens zijn er nog 2 aangesloten dagen: De 8e dag heeft de naam Slotfeest (22 Tishri) en de 9e dag (23 Tishri) heeft de naam Vreugde der Wet. Ook de dagen 8,9 zijn echte feestdagen waarop niet gewerkt mag worden etc. 

(3)-De burgerlijke overlijdensdatum is 18 Tishri 5672 tot zonsondergang.

Hij overleed op de vooravond van de Joodse dag daarop volgende dwz 19 Tishri 5672.

Uit overlijdensakte #6383 vam Amsterdam van 11-10-1911

(FS-image 1057 uit 2495) blijkt dat het uur van overlijden 7 uur namiddag was, in dit jaargetijde dus reeds 19 Tishri.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #14 Monnickendam 22-02-1839
Uur van geboorte 7 uur voormiddag

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Monnickendam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 16-10-1911
Overledene Mozes Philip Witmond
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-10-1911
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Amsterdam
Vader Philip Witmond
Moeder Kaatje Polak
Partner  
Nadere informatie geboortepl.:Monnickendam
Hj was de zoon  van (89)02 & (89)08 en de broer van (89)10,(89)18 en
(89)31.

2019/05/02
bnnch