Het Stenen Archief - Only completed research

[6686]

(24)21
4
Vos
Levi
Leib z.v. Avraham
Hanna Israel(Themans ?)
1763
Berkich-Vorstendom Saxen
17-03-1832
15 Adar II 5592
Raalte
Raalte
19-03-1832//17 Adar II 5592
Er is geen Nederlandse tekst
Leib z.v. Awraham
ויאמר יהוה יהודה יעלה
פ"נ
איש יהודה מזרע
ברך אברהם זקן בא
בימים הלך בדרך
 טובים וישרים ה"ה
כמ"ר ליב בן כמ"ר
אברהם ז"ל נפטר
בשם טוב בש"ק ט"ו
אדר שני ונקבר
ביום ב' שנת תקצ"ב לפ"ק
תמ"ך
הפסוק העליון מספר שופטים א פסוק ב
En de Here zei:- Yehuda trekt [als eerste] op (*)
Hier rust
De man Yehudah, uit het gezegende zaad van Avraham (**),oud en vol van dagen,hij ging de weg
der goeden en rechtvaardigen. Dit is ge'eerde heer Leib zoon van de ge'eerde heer Avraham, zijn herinnering zij tot zegen.
Hij overleed in goede naam op de Heilige Shabbath 15
Adar II en hij werd begraven
op maandag van het jaar 5592

Hij zal in ere rusten
(*)-Richteren 1:2
(**)-De man Yehudah, uit het gezegende zaad van Avraham:-
De uitdrukkingen ברך אברהם en  איש יהודה zijn stukjes citaat uit Tenach.
De eerste in Genesis 24:1, de tweede op veschillende plaatsen, b.v. Shoftiem 15:10; Jeremia 4:3; 4:4; 11:2; 11: 9; 17:25; 32: 32; en Jesjaja 5:3.

Indien de leeftijd bij overlijden (69 jr.) op de overlijdensakte correct is, is de term "oud en vol van dagen" vlg. moderne begrippen wat overdreven.


[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #28 Raalte 17-03-1832
Overleden namiddag 4 uur.
Hij was de grootvader van (24)40.


Verondersteld mag worden, dat zijn echtgenote, in zijn overlijdensakte genaamd Hanna Israel, identiek is aan Hanna Themans, die op 22-02-1855 te Raalte overleed.
[Bron:-Genlias]
Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 10953
Gemeente: Raalte
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 23-02-1855
Overledene     Hanna Themans
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-02-1855
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Raalte
Vader     - -
Moeder     - -
Partner     Levi Vos
Relatie: weduwe
Nadere informatie     geboren te Oldenzaal; ouders niet bekend
2012/04/30
bnnch