Het Stenen Archief - Only completed research

[6687]

(24)22
3
Themans (verm.)
Israel Michiel(verm.)
Asher z.v. Yechiel
Themans (verm.)
Lijda Salomons (van Raalte verm.)
28-03-1810
22 Adar II 5570
Raalte
Er is geen Nederlandse tekst
Asjer z.v.Jechiel
פ"נ
האיש הישר
שהלך כל ימיו
בצדקו ולא נטה
מדרך השם אהב
תורתו ה"ה המופלא
כהרר אשר בן
מהורר יחיאל
שנפטר בשם
טוב והלך לעולמו
יום ד' כ"ב אדר שני
תק"ע לפ"ק
ת נ צ ב ה
מעל כהרר ומהורר אין סימני ראשי תיבות

Hier rust
De rechtschapen man
Die alle zijn dagen wandelde in zijn rechtvaardigheid,en niet afweek van de weg van de Heilige Naam.Hij hield van zijn Leer.
Dit is de wonderbaarlijke, de ge'eerde heer, Onze leraar en Rav Rabbi Asher zoon van Onze leraar en Rav Rabbi Yechiel,
die overleed in goede naam en naar zijn Eeuwige Wereld ging
op woensdag 22 Adar II
5570

T. N. Ts. B. H.
Boven de letters כהרר ומהור komen geen merktekens voor.

Er was geen mogelijkheid van deze persoon met benodigde documentatie op te sporen.

Zie ook:-(24)23.De veronderstelling is echter , dat hij de echtgenoot was van (24)23, het graf volgende op het zijne.De aldaar genoemde echtgenoot Israel Michiel in haar overlijdensakte doet vermoeden dat inderdaad deze veronderstelling gegrond is, aangezien het patroniem Michiel (burgerlijk) aldaar en Yechiel (Hebreeuws) alhier veelvuldig voor de dezelfde naam staan.

Hierbij wordt gerefereerd aan de Noordelijke Data Base en de Duparc Database bij Akevoth, waar het echtpaar Israel Michiel Themans en Lea Salomon van Raalte in voorkomen (in de overlijdensakte van (24)23 dus resp. genoemd Israel Michiel en Lijda Salomons).

Het was duidelijk een geleerde, vermoedelijk een rabbijn en een zoon van een geleerde, die ook vermoedelijk rabbijn was.Echtgenoot van (24)23-zie opmerking hierboven

Aanvullende details van nakomelingen:-
Voor zover kon worden nagegaan is het paar(24)22 & (24)23 ouders van:
Jacob Themans, geh 3 Sep 1813 te Zwolle, geb.1781
Helena Themans, geh 1 Sep 1814 te Raalte
Levij Themans, geh 22 Sep 1820 te Deventer, geb 5/12/1786 Oldenzaal
Betje Themans, geh 22 Nov 1821 te Deventer, geb 5/10/1792 Oldenzaal-
en evenzo van Hanna [echtgenote van (24)21], Michiel [schoonvader-mechoetan- van (24)21], Salomon, geb~1780 Oldenzaal, geh. met Billa Fortuin (zuster van Michaels vrouw), ovl. 13/8/1853 Oldenzaal, en Stintje, geb~1771, ovl. 21/5/1846 Steenwijk, geh. met Simon Marcus de Leeuw, in totaal 8 nakomelingen.
2012/04/30
bnnch