Het Stenen Archief - Only completed research

[6688]

(24)23
4
Salomons(verm.van Raalte)
Lijda (Lea Salomons)
Lea d.v. Zalman Segal
Michiel (verm. Themans)
Israel Michiel (Themans verm.)
Salomon Jacob de Jode van Raalte & Judith Jacobs(verm.)
1750
Raalte
30-11-1829
5 Kislev 5590
Raalte
Raalte
02-12-1829//6 Kislev 5590
Er is geen Nederlandse tekst
Lea d.v.Zalman Segal v.v. Asjer
ושמה קברתי את לאה
פ"ט
אשה כשירה והגונה במעשיה
לעניים ואביונים פרסה כפיה
אשרי לה חלקה בגן עדן יהיה
היא לאה בת כ"ה זלמן סג"ל
ז"ל ואשת כ"ה אשר ז"ל
נפטרה בשם טוב יום
ג' ה' כסליו ונקברה
ביום ד' שנת תק"צ
לפ"ק
ת נ צ ב ה
ושמה.... הפסוק נלקח מספר בראשית פרק מט פסוק לא

En daar heb ik Lea begraven(*)
Hier is geborgen
Een zuivere en achtenswaardige vrouw in haar daden
Naar de armen en de behoeftigen strekte ze haar handpalmen uit Gezegend is zij-in het Paradijs zal haar deel zijn
Zij is Lea dochter van de ge'eerde heer Zalman Segal (uit de stam Levi) zijn herinnering zij tot zegen
En echtgenote van de ge'eerde heer Asher zijn herinnering zij tot zegen.
Zij overleed in goede naam op dinsdag 5 Kislev
En zij werd begraven op woensdag van het jaar 5590

T.N.Ts.B.H.
(*)Gen 49:31

De Van Raaltes waren dus Levieten.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #110 Raalte 01-12-1829
Overleden 's avonds om 11 uur

In de Noordelijke Database en de Duparc Database bij Akevoth is haar naam Lea Salomons van Raalte en zijn haar ouders bekend, dit in tegenstelling tot de hetgeen de overlijdensakte aangeeft, nl. dat haar achternaam Salomons was en haar ouders onbekend waren.

Refererend aan deze bronnen en het feit dat haar steen volgt op
(24)22, is het aannemelijk dat zij daarvan de echtgenote was,
en dat deze overledene (Asher z.v. Yechiel) identiek is aan haar echtgenote Israel Michiel genoemd in de overlijdensakte, aangezien Michiel (burgelijk) en Yechiel (Hebreeuws) voor dezelfde naam staan. 


Aangezien zij  's avonds om 11 uur overleed, was de Hebreeuwse dag van overlijden reeds de volgende dag 01-12-1829, de Hebreeuwse datum daarvan zijnde 5 Kislev 5590

Zij was de echtgenote van (24)22-zie opmerking hierover.

Zij was de dochter van de eerste Jood in Raalte,Salomon Jacob van Raalte, van wie in 1722 al melding werd gemaakt.
(bron:-H.J. van Baalen-Joods Leven Deventer en Omstreken-
pag.141-142 )
2012/05/04
bnnch