Het Stenen Archief - Only completed research

[6710]

(123)012
3
Cohen
Tina Davids
Teltche d.v. David ha-Cohen
Hausmann
Levie Nathans Hausmann
David Marcus Cohen & Hester Posener
1805 (zie opm.)
5596 (zie opm.)
Varel, graafschap Bentinck (Dld)
14-04-1838
20 Nissan 5598 (zie opm.)
Noordbroek
Slochteren (Kolham)
21-04-1838//23 Nissan 5598
Geen Nederlandse tekst.

De oudst bewaard gebleven steen is die van Tina Davids Cohen. Haar steen is versierd met een zandloper voorzien van vleugels, links die van een duif (de dag), rechts die van een vleermuis (de nacht).
Bron: De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen, Han Lettinck
ראשון לציון הנה הנם
תהלת הנקברים
להלל בשערים
צנועה ומישרים
כן לבעלה
הוד לזרעה

א"ח מרת תלצכא
בת דוד הכהן אשת יהודה

הויזמן מנאהרדב

הלכה לעולמה ש"ק כ 
ניסן ותקבר כ"ג בו שנת 
כי הלך האדם אל בית
עלמו לפ"ק

ת נ צ ב ה 

De eerste van Zion-hier zijn zij,[is zij]
De lofzang van de begravenen
Te prijzen in de poorten
Bescheiden en rechtschapen
Zo was zij voor haar echtgenoot.
Luister voor haar nageslacht

Een belangrijke vrouw, mevrouw Teltsche
Dochter van David ha-Cohen, de vrouw van Yehuda
Hausmann uit Noordb'

Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de Heilige Shabbath de 20ste
Nissan en werd begraven de 23ste daarvan in het jaar
"want de mens ging naar zijn Eeuwige tehuis"

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Jesaja 41:27.
De literatuur geeft aan (zie grafsteen tekst) dat dit de oudste "bewaard gebleven" steen is. Deze spreuk doet echter veronderstellen, dat dit ook de allereerste steen op deze begraafplaats is geweest.

De beginletters van de eerste 5 regels geven haar naam Teltsche.
Deze regels rijmen in de combinatie van 3 + 2.

Noordb' is een afkorting van Noordbroek

De laatste spreuk waaruit de cijferwaarde van het overlijdensjaar is opgehaald is uit Prediker 12:5
De cijferwaarde van de gepunctueerde letters is niet volledig. Enige punctuaties zijn bij opschildering klaarblijkelijk niet meegenomen.
Het missende getal 79 zou kunnen bestaan uit de letters ayin-hee-dalet, of een andere niet-vastgestelde combinatie. 

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen - (image 153 uit 767) Gemeente: Noordbroek,  Aktenr: 20,  Datum: 12-11-1835

Aangezien Tina Cohen Davids voor haar huwelijk geen geboorteakte kon overleggen, werd haar geboortejaar met behulp van een akte van bekendheid vastgesteld. Hiertoe verschenen 7 getuigen uit Veendam en Wildervank voor de rechtbank in Winschoten op 10-09-1835 die verklaarden dat "Tina Davids Cohen zonder beroep wonende te Noordbroek dochter van Hester Posner zonder beroep wonende te Noordbroek en wijlen David Marcus Cohen in den tijd ehelieden te Varnel in het Graafschap Bentinck voor ongeveer dertig jaren is geboren" en dat zij geen "doop-akte" kon verstrekken, "aangezien dezelve tot de Israelitische Godsdienst behoorde."   

Aangezien alleen haar geboortejaar (waarschijnlijk 1805) bekend is, kan haar geboortejaar volgens de Joodse kalender ook niet met zekerheid worden vastgesteld.                                                                              

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Noordbroek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 17-04-1838 
Overledene Tina Davids Cohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-04-1838
Leeftijd: 32
Overlijdensplaats: Noordbroek 
Vader:David Marcus Cohen, overleden
Moeder:  Hester Posener, wonende te Noordbroek
Partner Levie Nathan Hausmann
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Varel, graafschap Bentinck in Duitsland; beroep overl.: vleeschhouwersvrouw 

Uur van geboorte: des avonds te negen uur

Aangezien haar overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.


Zij was de eerste echtgenote van (123)006, moeder van (123)044, en grootmoeder van (123)040 en (123)058.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 

Gemeente: Noordbroek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 12-11-1835 
Bruidegom Levie Nathan Hausmann
Geboortedatum: 16-10-1797
Geboorteplaats: Hillerse, Dld 
Bruid Tina Davids Cohen
Geboorteplaats: Varel, Dld, Woonplaats: Noordbroek 

Vader bruidegom Nathan Abraham Hausmann, overleden
Moeder bruidegom Dina Rosenberg, wonende te Hillerse
Vader bruid David Marcus Cohen, overleden te Varel
Moeder bruid Hester Posner, wonende te Noordbroek
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep moeder bruidegom: vleeschhouwersche; bruid 30 jaar

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/9617.shtml

Levie Nathan Hausmann en Tina Davids Cohen hadden twee dochters: Henriette en Leentje. Leentje is op 1-jarige leeftijd gestorven op 08-11-1838 in Noordbroek, vijf maanden na de dood van haar moeder.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/204044/heiman-asser-de-vries

Haar kleindochter Eliza de Vries-Odewald (dochter van Henriëtte) is op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Eliza's zoons Izaak de Vries en Heiman Asser de Vries zijn op 28-02-1943 in Auschwitz en op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.

2021/12/31
bnnch