Het Stenen Archief - Only completed research

[6711]

(123)013
1
Israëls
Abraham Salomons
Avraham z.v. Shlomoh (zie opm. bij de steen)
Rachel Lazarus Odewald
Salomon Israëls Hiegentlich & Mendel (Mindel) Jakobs Alexander
1779 (zie opm.)
Zie opm.
Assen
14-03-1855
25 Adar 5615 (zie opm.)
Schildwolde, gem. Slochteren
Slochteren (Kolham)
16-03-1855//26 Adar 5615
Geen Nederlandse tekst

Zijn patroniem op de steen - Yehudah z.v. Abraham - klopt niet, want hij heet zelf Abraham. Zijn vader heet Salomon.
פ"נ
זקן ושבע ימים כ"ה יהודה
בר אברהם שנים רבות
רעה צאן קדשים מלמד
ילדי העברים פה והאבן
הזאת שמו לו.למזכרת
אנשים גומלי חסדים
מהחברה קדושה הקם
על ידו נפטר ביום ד ונקבר
עש"ק כ"ו אדר תרט"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
יש לקויים בשפה העברית
Hier Rust
[Iemand] oud en zat van dagen, de ge'eerde heer Yehuda,
zoon van de heer Avraham-Vele jaren was hij
Herder der Heilige kudde, onderwijzer van
De kinderen van de Hebree'ers alhier en deze steen
werd opgezet ter herinnering door
mensen, die barmhartigheid pleegden,
van de Chevrah Kedosha (het Heilige Genootschap) dat gesticht was
door hem, overleden op woensdag en begraven op
de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 26 Adar 5615

T N Ts B H 
Zijn naam op de steen-en dus ook zijn patroniem-Yehuda z.v. Avraham is volkomen onbegrijpelijk. Zie meerdere opmerkingen hierover. (*)

Uit de tekst valt de deduceren, dat hij godsdienstleraar was en tevens de oprichter van de Chevre Kadishe (de pieteitsvereniging die zorgt voor het begrafeniswezen).

(*)-een evt. verklaring voor de niet passende naam op de steen is, dat hij mogelijk tijdens zijn leven was opgebensjt tot Jehuda Abraham, en dat zijn begravers uit onwetendheid dat verbasterden tot Jehuda ben Abraham, temeer daar hij kennelijk enige jaren in Duitsland verbleef, en mogelijk een soort vreemdeling was.

Bron: p. 30 https://www.nljewgen.org/wp-content/uploads/2013/07/Joodse-begraafplaats-Assen-Assense-genealogie%C3%ABn.pdf

Zijn vader Salomon Israëls Hiegentlich is volgens bovenstaande bron op 25-07-1740 in Heemse geboren en zou zich ca. 1775 in Assen hebben gevestigd. De geboortedatum van zijn zoon Abraham wordt hierin gegeven als ca. 1779. 

De Huwelijkse Bijlagen voor het huwelijk van Abraham Salomons Israel op 27-10-1812 in Slochteren zijn helaas niet aanwezig, zodat 1779 hier voor zijn geboorte wordt aangehouden. 

Aangezien zijn geboortemaand niet bekend is, kan zijn geboortejaar volgens de Joodse kalender niet worden vastgesteld.

Hoewel er besnijdenisaktes zijn opgemaakt uit het besnijdenisregister van Lazarus Mozes Perels voor zijn drie broers in Assen - Ruben op 21-04-1785 (Ruben z.v. Zekli), Alexander op 03-05-1787 (Ziskind z.v. Zekli) en Jacob op 04-12-1800 (Jacob z.v. Zekli) - is er blijkbaar geen besnijdenisakte voor Abraham aanwezig. Hun vader wordt hierin vermeld als Salomon Israels Hiegentlich, wat betekent dat hij de toevoeging van "Hiegentlicht" al sinds 1785 heeft gebruikt.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Slochteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 15-03-1855 
Overledene Abraham Salomons Israels
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-03-1855
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Schildwolde gem. Slochteren
Vader: Salomon Israëls, overleden te Assen
Moeder: Mendel Jakobs, overleden te Assen
Echtgenote: Rachel Lazarus Odewald
Nadere informatie  geboortepl: Assen; beroep vader: koopman 

Uur van overlijden: des avonds te zeven uur

Aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Hij was een zwager van (123)010, broer van [Assen] (180)r16-04 en [Groningen (Moesstraat)] (300)1-297, en grootvader van [Leek] (111)04, (111)58 en (111)59 en [Diemen] (400)a23-10.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Slochteren
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 27-10-1812 
Bruidegom Abraham Salomons Israels 
Bruid Rachel Lazarus Odewald 
Vader bruidegom Salomon Israels, wonende te Assen
Moeder bruidegom Mindel Jacobs, overleden op 22-12-1801 te Assen
Vader bruid Lazarus Jacobs Odewald, wonende te Schildwolda
Moeder bruid Hindel Assurs, wonende te Schildwolda 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: slager; beroep vader bruid: slager; bruidegom 33 jaar; bruid 30 jaar 


De Successiememorie Assen 0119.03 22 van Salomon Israels Hiegentich, overleden op 18-02-1832, is ondertekend door zijn acht kinderen:
1. Abraham Salomons Hiegentlich koopman woonachtig te Bremen
2. Heintje gehuwd aan Salomon Levie Oudgenoeg koopman woonachtig te Tolbert provincie Groningen
3. Ruben koopman woonachtig te Langwedel Koningrijk Hanover
4. Jetta gehuwd aan Heiman Cohen koopman woonachtig te Rotenburg Koningr. Hanover
5. Alexander borstelmaker woonachtig te Groningen
6. Ganna gehuwd aan Hartog Rosenstein koopman te Langwedel Koningr. Hanover
7. Eva gehuwd aan Abraham Hartog van der Wijk koopman te Assen
8. Jacob Salomons Hiegentlich vleeschhouwer te Assen woonachtig

Hoewel Abraham in deze akte ook de achternaam "Hiegentlich" heeft gekregen, is hij blijkbaar de enige van Salomons 8 kinderen die deze niet heeft gebruikt. Zijn twee kinderen hebben ook alleen maar de achternaam Israëls gebruikt. 

Hieruit blijkt dat Abraham in 1832 waarschijnlijk met zijn gezin in Bremen (Dld) woonde.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/11273.shtml
Abraham en Rachel hadden twee kinderen die beiden in Slochteren zijn geboren.

Rachel was waarschijnlijk een alleenstaande moeder voordat ze met Abraham was getrouwd. Haar zoon Jozua Mozes van der Berg is op 07-02-1809 in Schildwolde geboren en daar op 21-04-1830 overleden (akternr. 40).
Rachel Lazarus Odewald is op 05-11-1855 overleden in Schildwolde (gem. Slochteren). Ze was toen 77 en weduwe. (aktenr. 158).

https://joodsebegraafplaatsassen.nl/index.php/begrafenisregisters/alle-overledenen/chronologisch-overzicht-1778-heden
Volgens de bronnen van de Joodse begraafplaats in Assen (o.a. het Grafregister 1778 - 1904) zijn de ouders van Abraham, Mendele Jacobs Alexander en Salomon Israels Hiegentlich, daar beiden begraven.

2021/12/31
bnnch