Het Stenen Archief - Only completed research

[6713]

(123)016
3
Cohen
Carolina Salomons
Leah d.v. Shlomo
Levie
Salomon Samsons (Simson) Levie
Salomon Jacob Cohen & Judith Meijer
00-06-1794
Sivan 5554
Preetz, Dld
17-03-1868
23 Adar 5628
Foxhol, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
19-03-1868//25 Adar 5628
Carolina S. Cohen

Het bovenste stuk van haar steen is afgebroken. Hoewel dit bewaard is  gebleven, is de tekst hierop onleesbaar.

עולמה
ביום ג כ"ג אדר ונקברה
ביום ה כ"ה בו תרכ"ח לפ"ק

תנ צ ב ה 
[naar haar Eeuwige] Wereld
Op dinsdag 23 Adar en werd begraven
Op donderdag de 25ste daarvan 5628

T N Ts B H 

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 575 uit 3178), Sappemeer 21-05-1818

Haar ouders "Salomon Jacobs Cohen kramer woonachtig te Sappemeer, oud zevenenvijftig jaren" en "Judith Meijer huisvrouw van genoemden Salomons Jacobs Cohen oud vijftig jaren", en vijf anderen verklaren Carolina en haar ouders goed te kennen, en dat zij "wel weten dat genoemde Carolina Cohen in de maand Junij eenduizend zevenhonderd vierennegentig te Preez is geboren. En dat zij niet in staat is een geboorte- of doopakte te produceren omdat zij "van de Joodsche gemeente" is en dat daar voor kinderen van het vrouwelijke geslacht geen geboorteacten gehouden worden.

Aangezien haar geboortedatum niet met juistheid kan worden vastgesteld, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender ook niet met zekerheid worden bepaald.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 18-03-1868 
Overledene Carolina Cohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-03-1868
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Foxhol gem. Hoogezand, huisnr. B81  
Vader Salomon Cohen, overleden
Moeder Jette Meijer, overleden
Partner Salomon Levie
Relatie: weduwe 
Nadere informatie  aangevuld uit andere bron; wijlen echtgenoot vleeschhouwer; geboortepl: Frankfort (Duitsland); beroep vader: winkelier; beroep moeder: winkeliersche 

Uur van overlijden: des avonds te zes uur

Zij was echtgenote van (123)009, moeder van (123)041, (123)045, (123)060 en [Hardenberg ('t Holt)] (73)05, en grootmoeder van (123)030 en (123)042, en schoonmoeder van (123)032.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 21-05-1818 
Bruidegom Salomon Samson Levi
Geboorteplaats: Foxhol 
Bruid Carolina Cohen
Geboorteplaats: Preits, Dld. 
Vader bruidegom Samson Levi 
Moeder bruidegom Frouke Philips 
Vader bruid Salomon Jacobs Cohen 
Moeder bruid Judith Meijer 
Nadere informatie  beroep bruidegom: slagersknecht; geboortedatum bruid: 00 06 1794; beroep vader bruidegom.: slachter; beroep vader bruid: kramer; bruidegom 28 jaar; bruid 24 jaar; handtekening bruidegom Hebreeuws; handtekening getuige Hebreeuws; Besnijder Joseph Izak Cohen; bruidegom ook Semaaie 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/2071.shtml
Carolina en Salomon hadden acht kinderen die allen in Foxhol in de gemeente Hoogezand zijn geboren en overleden, behalve Judic die in Hardenberg is overleden.

Verdere bijzonderheden
Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 575 uit 3178), Sappemeer 21-05-1818
Een van de vijf getuigen (buiten haar ouders) die verklaarde de bruid en haar ouders te kennen, en te weten dat zij in juni 1794 was geboren te Preez in Duitsland, was Elias Isaäc. Hij was toen godsdienstleraar in Sappemeer.
2022/01/15
bnnch