Het Stenen Archief - Only completed research

[6714]

(123)017
5
Hausmann (Huisman)
Elise (Elisa)
Egla d.v. Yehudah
Levie Nathans Hausmann & Carolina Jozef Hofman
19-12-1841
6 Tevet 5602
Noordbroek
20-12-1866
12 Tevet 5627
Zuidbroek
Slochteren (Kolham)
13 Tevet 5627//21-12-1866
Geen Nederlandse tekst.

De steen is gesierd met een treurwilg en een bijl aan de bovenkant, waarschijnlijk om uit te drukken dat haar leven voortijdig werd afgekapt, en olijftakken aan de onderkant.
עגלה יפה פיה
עטרת היית לאבותך
גדולה האהבה לאחותך
לעולם המנוחה חלקך
הוא שכר פעולתך

פ"ט
בתולה צנועה וחסודה מ עגלה בת יהודה הויז
מנן מזויעדברוהק
הלכה לעולמה ביום ה י"ב 
טבת ותקבר י"ג בו שנת
אשר העלוך לפ"ג

ת נ צ ב ה 
Een vrouwlijk kalf, wier mond schoonheid uitstraalt

Een kroon was je voor  je vaderen [ouders]
Groot was je liefde voor je zuster
Voor eeuwig zal de rust je deel zijn
Deze is het loon voor je daden

Hier is geborgen
Een ongetrouwde mejuffrouw, bescheiden en vroom, mejuffrouw Egla dochter van Yehuda Haus-
mann uit Zuidbroek
Zij ging naar haar Eeuwige Leven op donderdag de twaalfde
Tevet en werd begraven op de dertiende daarvan in het jaar 
5627 volgens de grote telling.

T N Ts B H 

 
De bovenspreuk is uit Jeremia 46:20 en gekozen wegens haar naam Egla.
De onderspreuk die de cijferwaarde 5627 van het overlijdensjaar weergeeft heeft als bron I Koningen 12:28 en Exodus 32:4 & 8. (*)
Het steunen op deze bronnen is uiterst frappant omdat juist deze bronnen een bij uitstek negatieve betekenis  hebben in de Tenach, als betrekkening hebbende op het gouden kalf en de afgodendienst hiermee samenhangend.
Het lijkt dat bij de keuze van deze verwijzing niet diep genoeg is nagedacht.

(*)-De citaten waarnaar verwezen wordt zijn volledig (vertaling Statenbijbel):-

a.-I Koningen 12:28 :-
Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
b.-Exodus 32:4
......en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israel! die u uit Egypteland opgevoerd hebben.

c.-Exodus 32:8
..... zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israel, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.

De eerste vier regels zijn op rijm en de eerste letters geven haar naam Egla.

Volgens de grote telling betekent dat bij de cijferwaarde van het overlijdensjaar de duizendtallen (5000) zijn meegerekend.

Bron:  Burgerlijke Stand - Geboorte
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Noordbroek
Datum van aangifte: 21-12-1841
Aktenummer: 69
Kind: Elise
Geslacht: V
Datum van geboorte: 19-12-1841
Plaats van geboorte: Noordbroek
Vader: Levi Nathan Huisman, vleeschhouwer
Leeftijd: 44 jaar 
Moeder: Carolina Hofman 
Uur van geboorte: des morgens te twee uur 

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Zuidbroek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 20-12-1866 
Overledene Elisa Hausmann
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-12-1866
Overlijdensplaats: Zuidbroek 
Vader Levi Nathan Hausmann 
Moeder Carolina Hofmann 
Nadere informatie  geboortepl: Noordbroek 19-12-1841; beroep vader: vleeschhouwer 

Uur van overlijden: des voormiddags te tien en een half uur

 

 

Zij was een dochter van (123)006 en een halfzus van (123)078.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/9617.shtml
Zij was een dochter uit het tweede huwelijk van haar vader.
2022/01/15
bnnch